Onduidelijkheid over aantal motoren Motor Surveillance Dienst

In het kader van de operatie Veilig Suriname had minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi in samenwerking met de Motor Surveillance Dienst (MSD) onlangs zorggedragen voor enkele voorzieningen ter verbetering van de verkeershandhaving, zo berichtte het ministerie op 25 mei van dit jaar.

Ook werd gemeld, dat “met het oog op het reduceren van de zware aanrijdingen in het verkeer, inmiddels 13 medewerkers zijn klaargestoomd tot motorrijder”, ofwel tot motoragent. Deze groep had het rijbewijs categorie A behaald en beschikt over de vaardigheden van het surveilleren op de motorfiets, aldus het ministerie enkele weken geleden. Verder werd bekendgemaakt, dat twintig motorfietsen rijklaar waren gemaakt ter verbetering van de zichtbaarheid van de politie.

Maar, vandaag de dag, is onduidelijk in hoeverre die 13 nieuwe motoragenten inmiddels daadwerkelijk op motoren aan het surveilleren zijn. Dagblad Suriname heeft van betrouwbare bron vernomen, dat er slechts 10 rijdende, dus actieve, motoragenten zijn bij de MSD. Zij werken in twee groepen en rijden een ochtend- en middagdienst, dus 5 om 5.

De redactie van Dagblad Suriname heeft getracht om van het Korps Politie Suriname te vernemen hoeveel motoragenten op dit moment in dienst zijn en daadwerkelijk rijden en over hoeveel motoren de MSD nu beschikt. De voorlichter van het KPS, majoor Milton Bishop, liet in een reactie weten die info te moeten “natrekken”. Maar, twee dagen later had hij die informatie nog steeds niet. Dat is opmerkelijk, want even een telefoontje met het hoofd van de MSD en de informatie zou toch binnen een minuut voorhanden moeten zijn….. Bij het ter perse gaan van Dagblad Suriname was die informatie nog steeds niet ontvangen.

Gegoochel met cijfers

Overigens, eind december 2019 werd bekend, dat 80 motorfietsen van het merk Yamaha (type XJ900) geleverd zouden worden aan de politie. Maar, nog geen drie weken later, 21 januari 2020, berichtte het Korps Politie Suriname, dat toenmalig korpschef Roberto Prade symbolisch de sleutels van 50 motorfietsen ten behoeve van de Motor Surveillance Dienst overhandigde (naast een aantal nieuwe voertuigen – 75 pick-ups – en 80 fietsen voor de Bikers Unit). De directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en Politie had de sleutels uit handen van de Managing Director van Rudisa Motors N.V., ontvangen en overhandigde ze vervolgens aan de korpschef Prade. Prade zei zeer ingenomen te zijn met “deze kwantitatieve als kwalitatieve aanwinst voor wat de middelen van het korps betreft”. 

De directeur van het ministerie zei ervan overtuigd te zijn, dat met deze politievoertuigen, motorfietsen en fietsen een goede aanvulling is gedaan voor het wagenpark. Ook zei hij dat dat jaar, 2020 dus, nog een partij motorfietsen en vier sleepauto’s voor het korps zouden worden gekocht. Of dat daadwerkelijk is gebeurd is niet duidelijk.

De MSD zou dus vandaag de dag de beschikking moeten hebben over een grote hoeveelheid motoren. Maar, uit verkregen informatie, blijkt dat er slechts tien actieve motoragenten op hun motoren zitten. Of de dertien nieuwe motoragenten al worden ingezet is niet duidelijk. Naast de gebruikelijke surveillance diensten worden de motoragenten ook ingezet om bijvoorbeeld regerings-colonnes te begeleiden.

PK

error: Kopiëren mag niet!