Wet Voorafgaande Vrachtinformatie verstrekking goedgekeurd

De Wet Voorafgaande Vrachtinformatie verstrekking is vrijdag 10 juni door de Nationale Assemblee met algemene 27 stemmen goedgekeurd. De wet voorziet in de invoering van een internationaal wettelijk verplichte procedure die gevolgd moet worden met betrekking tot het verstrekken van vrachtinformatie.

Gezagvoerders en bestuurders van transportmiddelen die goederen (vracht) voor import of export vervoeren zijn wettelijk verplicht om vόόr elke reis, vlucht of vaart alle relevante informatie betreffende de vracht langs digitale weg via de bevoegde ambtenaar over te dragen aan de Joint Regional Communication Center (JRCC). Voorafgaande informatieverstrekking geldt ook bij het transport van personen. Deze plicht is in het kader van zowel de nationale als de internationale veiligheid. JRCC is een samenwerkend regionaal communicatie centrum van de Caricom. Het is een werkarm van de Implementation Agency for Crime and Security (IMPACS), zijnde een regionale organisatie die is ingesteld als onderdeel van de Caricom. Het heeft tot doel de bestrijding van criminaliteit en het waarborgen van de veiligheid. 

Toelating vracht

Aan de hand van de informatie betreffende de vracht en personen kunnen de bevoegde autoriteiten van zowel het vertrekkend land als het aankomstland aangeven of vracht of personen aan de hand van een “Watchlist” al dan niet worden toegelaten tot het aankomstland. Conform de richtlijnen van de IMPACS zijn in de ontwerpwet de tijd en de procedures vastgelegd die in acht moeten worden genomen voordat de betreffende informatie moet worden verschaft. De Caricom Implementation Agency for Crime and Security is door de Caricom regeringsleiders in juli 2005 opgericht.

Bij presidentieel besluit van 26 april 2007 is de overeenkomst voor de oprichting van IMPACS bekrachtigd. Met de goedkeuring door de Nationale Assemblee van de wet wordt het een wettelijke verplichting om vooraf vrachtinformatie te verstrekken aan de daartoe bevoegde autoriteiten in het land.

SS

error: Kopiëren mag niet!