Onderstand pensioen aangepast met SRD 900

Onderstand genietenden en hun nabestaanden mogen een aanpassing van het onderstand pensioen tegemoet zien. In de Raad van Ministers (RvM) is op 1 juni goedgekeurd dat het onderstand pensioen met SRD 900 wordt aangepast.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) pleitte voor de aanpassing door te stellen, dat op basis van wettelijke regelingen landsdienaren en hun nabestaanden geen aanspraak maken op een pensioen. De bewindsman benadrukte dat het gaat om landsdienaren die heel kort, veelal op basis van een arbeidsovereenkomst, hebben gewerkt. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de geldelijke voorzieningen, onderstand pensioen, van deze groep landsdienaren, meldt het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident vrijdagmiddag 10 juni.

Nu varieert het onderstand pensioen tussen de SRD 300 en SRD 350. Nu de regering besloten heeft de AOV-gelden te verhogen naar SRD 1.250 “is het gewenst ook het onderstand pensioen aan te passen naar dit niveau en wel met SRD 900″, beargumenteerde de bewindsman, mede gelet op de financieel economische situatie.   

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die de RvM voorzit, kon zich met de gehele Raad vinden in het voorstel van de bewindsman.

error: Kopiëren mag niet!