Informatie database DONDRU over effecten klimaatverandering

Om essentiële data inzake klimaatverandering bij elkaar te brengen en die met de samenleving te delen, is vrijdag 10 juni de database DONDRU gelanceerd. Dit informatiesysteem is eigendom van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu c.q. de Staat Suriname en is met financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) ontwikkeld. 

DONDRU biedt volgens minister Silvano Tjong-Ahin niet alleen openheid van het departement, het is de bedoeling dat de samenleving zich de data eigen maakt en gaat nadenken over de effecten van klimaatverandering.

Via de database wordt ook meer bekendheid gegeven aan een deel van het werk dat op het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu wordt verricht. Minister Tjong-Ahin zegt, dat er een aantal systemen wordt uitgezet wanneer het gaat om goed toegerust te zijn voor de effecten van klimaatverandering. 

De bewindsman herinnert eraan, dat Suriname een van de kwetsbare landen is voor de gevolgen van klimaatverandering. In het vorig jaar gepubliceerde State of the Climate Report, dat geldt als Surinames Klimaatplan, is beloofd een database op te zetten om aandacht te besteden aan deze gevolgen. Suriname zal – als een van de landen die de klappen van klimaatverandering zullen opvangen – samen met de andere landen moeten werken aan het verminderen van uitstoot. 

Daarnaast zullen deze landen voldoende toegerust moeten zijn om mens, dier en milieu te beschermen. “Om dat te kunnen doen hebben we data nodig”, aldus de ROM-bewindsman.

Hij merkt op, dat er veel is geschreven over milieu en klimaatverandering, maar gebleken is, dat heel veel van de conclusies niet echt gebaseerd zijn op harde data. Minister Tjong-Ahin: “We kunnen geen beleid maken zonder harde data.” DONDRU is dan ook een informatiesysteem en een platform om significante data, die belangrijk zijn voor klimaatverandering, bij elkaar te hebben. 

De database is niet voor wetenschappers alleen, maar zeer gebruikersvriendelijk voor het algemene publiek. “We moeten open en transparant zijn met data. Het hele volk heeft er recht op, omdat klimaatverandering effect heeft op heel het volk”, verduidelijkt minister Tjong-Ahin. Vooral jongeren zullen zich de data eigen moeten maken. “Het is belangrijk dat we met zijn allen gaan praten over klimaatverandering, gaan nadenken en beseffen dat we allemaal een taak hebben voor de zorg van ons milieu”, aldus de bewindsman.

DONDRU wordt beheerd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Donovan Bogor is ‘office director’ van NIMOS’ Office of Environmental Planning & Information Management (EPI). Hij legt uit dat er voor de naam DONDRU is gekozen om de database een meer Surinaams karakter te geven. 

Getracht wordt met het systeem een centrale bron van informatie te creëren ten behoeve van het Surinaamse publiek en de wereld. De informatie is voorlopig alleen in het Engels, maar gewerkt wordt aan een  Nederlandse en Sranantongo vertaling.

error: Kopiëren mag niet!