Minister Kuldipsingh voert gesprek met Amsterdamse loco-burgemeester

Minister Rishma Kuldipsingh, van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), is deze dagen in Nederland voor een werkbezoek. De bewindsvrouwe heeft vrijdag 10 juni de bilaterale gesprekken met betrekking tot ondernemerschap die gestart waren in Suriname in mei, gecontinueerd tijdens haar werkbezoek aan Amsterdam. 

Minister Kuldipsingh werd ontvangen door loco-burgemeester Sofyan Mbarki tevens wethouder van onder andere Economische Zaken. De onderwerpen die tijdens de gesprekken aan de orde kwamen waren onder andere ondernemerschap stimuleren, financiering voor ondernemerschap en het opbouwen van instituten voor ondernemerschap. 

De bilaterale gesprekken voor het verbeteren van het ondernemersklimaat waren in mei in Suriname gestart tijdens een bezoek van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en burgemeester Jan van Zanen van Den Haag inzijn hoedanigheid als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Toen werd ergesproken over een mogelijke samenwerking op het gebied van ondernemerschap tussen Suriname en Nederland. 

Minister Kuldipsingh had donderdag een bezoek gebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, om de samenwerking op het gebied van ondernemerschap te intensiveren. Tijdens het gesprek werd aandacht besteed aan diverse onderwerpen, waaronder ondernemerschap stimuleren onder vooral vrouwen en jongeren en technische ondersteuning ten behoeve van het KMO-Fonds in Suriname. Ook zijn gesprekken gevoerd over het uitwisselen van technisch kader.

error: Kopiëren mag niet!