Op weg naar Keti Koti 2022 – Deel 8

Keti Koti 1863-2022

Quotering op de arbeidsmarkt

Er werd kennis gemaakt met twee heren die aan het filosoferen waren: “We zijn bloedserieus, niet alleen de directeur is bankier. Wij werken bij de bank en zijn net als de eigenaren en directie bankiers. De benaming, van aandeelhouder, directeur, staflid, baliemederwerker, kassier geven onze plaats en functie aan. Hoe u het ook draait of keert, wij zijn bankiers. Als wij niet erkend worden als bankiers, is het wat ons betreft een vorm van discriminatie, voortkomend uit superioriteitsgevoel.”

Verschillende vormen van discriminatie

“Ja meneer discriminatie, het komt als een grap over, maar het ontbreken van gelijkwaardigheid, het maken van onderscheid, het ongelijk behandelen van personen komt in verschillende vormen voor, die voortkomen uit superioriteitsgevoel.”

Uiteenlopende redenen

“Er zijn om allerlei redenen meerdere vormen van discriminatie. Bijvoorbeeld als man of vrouw, jong of oud, rijk of arm gelovig of niet, homo, transgender, biseksueel of hetero, gehuwd, gescheiden of alleenstaand, iemand met een handicap, of dakloos.”

Arbeidsmarktdiscriminatie

“Er is bij de overheid meer dan binnen de private sector sprake van arbeidsdiscriminatie. Bij regeringswisselingen wordt stafpersoneel gewisseld. Het is te begrijpen, dat aantredende ministers hun kabinet bemensen met personen met wie zij verbondenheid hebben en vertrouwen. Anders wordt het als de minister zich alleen omringt met mensen die op hem of haar lijken.”

Etnische afkomst

“Het personeel dat gedurende de zittingsduur wordt aangetrokken bestaat over het algemeen ook uit personen, partijgenoten van hetzelfde ras.  Zonder anderen tekort te doen worden de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), waar het overgrote deel van het personeel dezelfde etnische afkomst heeft, als voorbeelden aangehaald.”

LVV en ROS

“Discriminatie in beroep of bedrijf wegens ras of huidskleur is historisch gegroeid. Vrijwel altijd wordt er een hindostaan geplaatst op LVV, omdat die de geassocieerd wordt met landbouw. Bij RO zit er een marron op de stoel omdat die uit het binnenland komt. Het kan niet zo zijn, dat er op grond van etniciteit, onderscheid, uitsluiting, beperking, voorkeur bestaat.”

Bewust of onbewust?

“Overheid, instituten, bedrijven en organisaties  worden ervan beschuldigd, dat zij zonder dit bewust door te hebben, discriminerend handelen. Deze vorm van niet-bewust discriminerend handelen komt door vooroordelen of stereotyperingen.”

Quota

“Het kwaad is al geschied. De vraag is: hoe maak je het weg? Het creeer je gelijkheid aan kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt? Quotering is een van de middelen die gebruikt zou kunnen worden om een evenredige participatie van mensen op de arbeidsmarkt, ongeacht hun etnische afkomst, te bevorderen.”

Culturele verandering

“De overheid moet deze en andere vormen van discriminatie opsporen en aanpakken. Er zou een quotum en culturele verandering kunnen worden bepaald bij het aannemen van personeel, anders komt gelijkheid van kansen er nooit. En als er een quotum wordt ingevoerd kan ook direct quota voor sekse, gehandicapten, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonte, seksuele geaardheid en leeftijd worden doorgevoerd.”

Evenredige vertegenwoordiging

“Er wordt geroepen naar evenredige vertegenwoordiging. Het kan geen kwaad, als in afwachting op de komst van quota de overheid en het bedrijfsleven vooruitlopen door rechtvaardige zelfopgelegde uitvoering daarvan.”

Wordt vervolgd.

HD

error: Kopiëren mag niet!