Jongeren seminar ‘Seti Yu Srefi’ moet leiden tot minder drop-outs

Een jongeren seminar ‘Seti Yu Srefi’ vindt zaterdag 18 juni plaats. Buurtorganisatie Stiwewa is de stuwende kracht achter dit initiatief. De vraag hoe je vormgeeft aan je toekomst, staat centraal tijdens het seminar, waar verschillende sprekers op die vraag zullen ingaan vanuit hun kennisgebied.

Een van die sprekers is Ivanildo Plein, ondervoorzitter van Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (NVWO) en NPS-Assembleelid. Plein laat allereerst weten dat “hoe hard het leven ook mag zijn, ga door”. “Zoek voorbeeldfiguren op om je daaraan vast te klampen. In alle buurten zijn er voorbeeldfiguren. Kies en kijk op naar mensen die het gemaakt hebben en wel op een positieve manier. Die op een eerlijke manier zich hebben ontwikkeld. Die ondanks weinig mogelijkheden toch door hebben gezet en vandaag een goede burger zijn geworden.”

Plein juicht dit initiatief toe, omdat vele jongeren deze informatie ontberen. “Ik ken genoeg jongeren die afgestudeerd zijn en dagelijks moesten studeren zonder elektriciteit, zonder water uit de kraan en met een toilet buiten. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Bepaalde jongeren hebben het goed vanwege de ouders, anderen moeten daarentegen verschillende obstakels overwinnen om verder te komen. “Dat is eenmaal het leven”, merkt Plein op. “Wat belangrijk is, is wat wil je maken van je leven. Het is belangrijk om goed na te denken over het leven.” Hij adviseert ook om na te gaan wie de mensen zijn die daartoe kunnen bijdragen en welke systemen daartoe kunnen bijdragen. Hij wijst dan ook op het belang om na te kunnen gaan wat de valkuilen zijn.

Over de stimuleringsdag laat hij weten dat de info die hieruit zal voortvloeien, een inspiratie zal zijn voor de jeugd en mogelijk ook doorwerking zal hebben naar de ouderen.

“Het traject welke gevolgd moet worden is: geboren worden, naar school gaan, studeren, afstuderen en werken. “Maar deze weg is niet voor eenieder hetzelfde”, benadrukt Plein. Soms ontstaan er onderbrekingen vanwege omstandigheden. Plein: “Laten de omstandigheden iets van overmacht zijn, waardoor daar niet echt iets aan gedaan kon worden. Maar, niet geen reden als: omdat ik geen broek had of omdat mijn mati niet naar school gaat dus ga ik ook niet of omdat ik tienervader ben geworden. Werk volgens: geloof in eigen kunnen”, is het advies van het Assembleelid.

Resocialisatie

Ook vindt Plein dat gekeken moet worden naar het resocialisatie beleid voor jeugdigen. De onmenselijke behandeling die jongeren krijgen als ze een scheve schaats hebben gereden. “Ik ben zelf geweest bij verschillende locaties waar kinderen worden opgevangen als ze iets hebben gedaan, wat tegen de wet indruist.” Op bepaalde locaties was het goed, maar weer andere vindt Plein slecht. “De overheid moet meer inkomen. Dat is echt mijn oproep.”

Preventief

Het beleid moet volgens Plein preventief zijn en niet repressief. Hierbij ziet hij ook een rol voor de verschillende buurtorganisaties. “De overheid moet stimulerend werken naar de ngo’s en cbo’s, die een ondersteuning zijn voor de overheid. Deze organisaties doen het werk dat de overheid nalaat te doen. Ik juich als vicevoorzitter dit initiatief toe en spreek de hoop uit dat andere organisaties in de verschillende buurten dit initiatief zullen overnemen”, besluit Plein die als extra motivatie nog toevoegt “don’t give up”.

Stiwewa

Ook de voorzitter van Stiwewa, Robby Berghout, zegt dat het vaak voorkomt “dat jongeren niet op de plekken terechtkomen waar zij zouden moeten belanden.” Hij bedoelt dat wanneer deze groep terugkijkt, dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt. “Sommigen hebben een verkeerde opleiding gekozen, anderen zijn in de gevangenis beland en weer anderen zijn gestopt met school.” Ook noemt Berghout bij de meisjes tienerzwangerschappen. Hij zegt dat het uitgangspunt van zijn organisatie is dat veel van dit soort misstappen voorkomen kunnen worden.

Berghout benadrukt, dat deze motivatie het doel heeft om jongeren bewust te maken van hun eigen kracht. “Op externe factoren zoals de regen heb je geen invloed, maar op de interne factoren, zoals wanneer je uit huis wil gaan wel.” Berghout merkt op dat jongeren ook bijgebracht zal worden welke gevaren op hun pad kunnen komen en hoe zij dat kunnen voorkomen. “Wij hopen hiermee als eindresultaat te bereiken dat veel meer kinderen op school blijven of hun school afronden”, aldus Berghout tot slot.

RB 

error: Kopiëren mag niet!