Plan van aanpak vishal markt in Nickerie

De situatie en omstandigheden waarin de standhouders van vleeswaren ivan de markt in Nieuw Nickerie verkeren is slecht. Bij hoge waterstanden komt het water terecht daar waar de standhouders staan. Troep die zich in de Nickerierivier bevindt, komt ook aan wal en gaat in de meeste gevallen niet weer naar de rivier wanneer het waterpeil zakt. Ook in grote regentijden lopen plekken die het dichtst bij de rivier liggen onder water. Voor de marktgebruikers is het oncomfortabel om zo de nodige inkopen te doen. Doordat de Nickerierivier schade blijft aanrichten aan dat deel van de markt, heeft vooral de vishal ernstige verzakkingen.

Een niet milieuvriendelijk omgeving

De omgeving waar voornamelijk veel vis en vlees wordt verkocht, heeft vaak te kampen met een enorme stank. “Je kunt je voorstellen dat al het vis en vlees al een erge stank oplevert vanwege het feit dat standhouders hun producten ter plekke schoonmaken voor hun klanten”, zegt mevrouw Roos. De onhygiënische situatie die wordt veroorzaakt door deze stank en de stank van alle andere rommel is vreselijk.

“Surinamers weten niet wat netjes houden betekent, de goede niet te na gesproken hoor”, zegt ze boos. Ze vermeldt erbij, dat ze weet dat er structurele aanpassingen moeten komen, maar ze weet ook zeker dat de mensen een steentje bij kunnen dragen aan het bevorderen van de situatie waarin de markt zich nu bevindt: gewoon door geen rommel dumpen tijdens of na het bezoek aan de markt.

Aanpak vishal Nickerie al lang in de planning

De situatie waarin de plek in en rondom de vishal van Nieuw Nickerie verkeert, laat zien dat een plan van aanpak een dringende noodzaak is. Voorgaande jaren zijn er vaak door allerlei instanties onderzoeken gedaan om de beste duurzame oplossing voor deze situatie te kunnen vinden. Het weggespoelde gedeelte dat ligt aan de oever van de Nickerierivier is al een tijdje bekend als te zijn het gedeelte dat aanpak nodig heeft.

Aanpak plan minister Openbare Werken

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, die afgelopen weekend voor een oriëntatiebezoek in Nickerie was, was ook richting de achterkant van de markt gegaan, waar de vishal aanwezig is. Hij was van mening dat er gelijk een structurele aanpak plan moet komen om deze problemen op te kunnen lossen. 

In een bericht van het Burger Informatie Centrum Nickerie op social media wordt gemeld, dat er in het kader van het aanpakken van de situatie rondom de vishal een deel van de markt gesloten zal zijn voor een bepaalde tijd. De groep standhouders is elders opgevangen om hun producten aan de man te brengen. Het ligt in de bedoeling dat er beschoeiingswerkzaamheden verrichten zullen worden om een verdere afkalving te voorkomen.

GW

error: Kopiëren mag niet!