Aangetroffen illegale vreemdelingen in appartementen krijgen slechts waarschuwing en ‘oproepbriefje’

Leden van de afdeling Trafficking in Persons (TIP), de Vreemdelingendienst en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en Midden (RBTM) hebben dinsdag 7 juni controlewerkzaamheden uitgevoerd in twee grote appartementencomplexen op twee locaties in Paramaribo, zo meldt de politie donderdagmiddag 9 juni.

Bij deze controles, die voortvloeien uit het Zero Tolerance veiligheidsbeleid dat het Korps Politie Suriname (KPS) onlangs heeft afgekondigd, zijn vooral vreemdelingen aangetroffen. Zij werden gecontroleerd op hun status van verblijf in Suriname. Degenen wiens verblijfsperiode is verstreken, kregen nu een waarschuwing en zijn middels een oproepbriefje van de politie aangezegd om hun zaken bij de afdeling Vreemdelingendienst van de politie in orde te gaan maken.

De afdeling Vreemdelingendienst zet verder de controle van de administratie van zo’n appartementencomplex voort, teneinde na te gaan of er een degelijke registratie van de bewoners plaatsvindt. 

De leden van de afdeling TIP houden het wakend oog op TIP gerelateerde situaties die aangetroffen kunnen worden.

Deze acties zullen in de komende periode onverkort worden voortgezet. 

“Aan vreemdelingen wordt gevraagd zoveel mogelijk hun verblijfsdocumenten in orde te maken om tijdens controlewerkzaamheden ongerief te voorkomen”, zo schrijft de politie.

error: Kopiëren mag niet!