CBvS introduceert Centrale Bank Certificaten

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s) overgaan tot de introductie van Centrale Bank Certificaten (CBC’s). Dit zijn waardepapieren die als aanvullend instrument van het monetair beleid dienen en ondersteunend zijn aan de reguliere OMO’s, met name de Termijn Deposito veilingen voor algemene banken.

De uitgifte van de CBC’s zal in eerste instantie bestemd zijn voor de algemene banken, niet-bank financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen. Deze participanten behoren tot het “wholesale” segment. In een tweede fase zullen huishoudens en overige rechtspersonen in de gelegenheid worden gesteld om te participeren in CBC-beleggingen. Deze groep CBC-veilingparticipanten wordt het “retail” segment genoemd. Voor het “wholesale” segment alsook het “retail” segment zal een minimale inleg gelden van respectievelijk SRD 50.000 en SRD 10.000. 

De CBvS laat op haar website weten, dat de CBC’s voor het “wholesale” segment via een veilingplatform zullen worden aangeboden alwaar ook een rente via biedingen tot stand zal komen. Deze rente zal gelden voor het “retail” segment.

De CBC’s zijn verhandelbaar en kunnen alleen via de Vereniging van Effectenhandel in Suriname (“Suriname Stock Exchange”) worden verhandeld, waarbij rechtstreekse verhandeling tussen beleggers niet is toegestaan. De Bank streeft ernaar om de CBC in de derde week van juni uit te geven.

De CBC’s zijn in de eerste plaats bedoeld om de bankreserves op een zodanig peil te houden, dat deze overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de Bank. De secundaire doelstelling is het opgang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt waardoor het rente-transmissiemechanisme in werking treedt.

SS

error: Kopiëren mag niet!