Grondbewerking en padie inzaai begonnen

In NIckerie zijn boeren al begonnen met de grondbewerking en inzaai van padiearealen. Door het overwegend natte weer in de afgelopen periode verloopt de grondbewerking ietwat trager dan onder normale omstandigheden. De bodem van de padiearealen is zacht en drassig waardoor tractoren voor de grondbewerking zich moeilijker voortbewegen. Voor padieboeren is dit geen onoverkomelijk probleem, maar het zal wel tot gevolg hebben, dat er minder arealen bewerkt en zaaiklaar gemaakt worden. 

De maanden april en mei staan in de rijstsector bekend om het natte weer. Waar de boeren tot nu toe wel gerust om zijn is, dat de huidige regenval niet tot wateroverlast heeft geleid. Gehoopt wordt dat de komende periode het weer mee zal werken, zodat er toch een redelijke grootte aan padiearealen bewerkt en ingezaaid kan worden. De verwachting is dat dit seizoen ongeveer 21.000 hectare ingezaaid zal worden. Dat is iets minder dan de ongeveer 23.000 hectare van vorig seizoen. De oogst van het afgelopen seizoen is ondanks de vele regens redelijk goed verlopen. De verliezen vanwege regenval zijn minimaal geweest. 

De afgelopen padieoogst kenmerkte zich door de perikelen rond de opkoopprijs van padie. Dit alles had zijn oorzaak in de gestegen kostprijs van padie, als gevolg van de gestegen prijzen van brandstof en andere inputs zoals kunstmest.

Om verstoringen in de padieproductie te voorkomen heeft de regering niet lang geleden een overlegorgaan voor de rijstsector in het leven geroepen waar alle actoren in de sector zitting in hebben om alle knelpunten en problemen die zich in de rijstproductie voordoen vroegtijdig met elkaar te bespreken en daarvoor zelf oplossingen voor aan te dragen. Dit overlegorgaan voor de rijstsector is een voorloper op het in te stellen Productschap voor Rijst.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft de ontwerpwet instelling productschappen al af. De goedkeuring ervan door de Nationale Assemblee is één van de topprioriteiten van LVV. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!