Jogi wil concrete oplossingen voor problemen financiële sector samenleving

Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat de regering oplossingen moet zien te vinden voor de vele problemen rond de dienstverlening in de financiële sector waar de samenleving dagelijks mee te maken krijgen. Het zeer moeilijk kunnen openen van een bankrekening en het steeds moeten verklaren van de herkomst van gelden bij contante stortingen, alsmede de hoge kosten die daarbij in rekening worden gebracht, maken dat velen grote sommen geld thuis contant aanhouden met alle gevaren van dien. 

De vele geweldsberovingen waarbij slachtoffers zware lichamelijk letsels oplopen en in ernstige gevallen het met hun leven moeten bekopen, vindt hierin voornamelijk zijn oorzaak. Samen met vele andere collega Assembleeleden heeft Jogi eerder in het parlement herhaalde malen gewezen op dit maatschappelijk probleem. “De man die een beetje tomaten en amsoi heeft verkocht, kan zijn geld niet bij de bank storten, omdat hij geen bankrekening kan krijgen”, zo zei hij niet lang geleden nog tijdens de begrotingsbehandeling.

Dan maar een nieuw bank

Tijdens de debatten afgelopen donderdag over de nieuwe Centrale Bankwet wees de parlementariër opnieuw op het probleem en de maatschappelijke gevolgen van het moeilijk kunnen openen van een bankrekening. Deze keer gaat hij een stap verder door te stellen of het geen idee is voor de regering om desnoods een nieuwe bank op te richten waar mensen hun geld veilig “kwijt” kunnen tegen 1 of 2% rente. Daardoor zijn ze af van hun bezorgdheid om beroofd te worden en “lopen ze minder bloeddruk op”, zei Jogi. De op te richten nieuwe bank zou dan het geld voor bijvoorbeeld 5% weer kunnen uitzetten en zodoende kunnen voorzien in goedkope kredieten. 

Volgens Jogi zijn de huidige banken slechts uit op winstmaximalisatie ten koste van de samenleving. Hij vroeg zich af wat de status van de staatsbank SPSB nu is. Als staatsbank zou de SPSB ook die rol kunnen vervullen om geld van de samenleving in bewaring te nemen. Anders moet dan maar een nieuwe bank moeten worden opgericht, vindt hij.

Concreet

Jogi vindt verder, dat de regering moet kunnen aangeven wanneer de kwestie van het kunnen openen van een bankrekening tot het verleden mag gaan behoren. De regering moet met concrete oplossingen komen. 

Ondertussen is bekend geworden, dat op instigatie van de minister van Financiën en Planning de 4% bankkosten die in rekening worden gebracht bij contante valutastortingen per maandag 30 mei wordt afgeschaft. Hieruit blijkt dat de regering wel degelijk kan ingrijpen. Dat is wat het Assembleelid Jogi bedoelt met zijn oproep aan de regering om te komen met concrete oplossingen voor problemen waar de samenleving mee zit. 

Al maanden wordt vanuit de samenleving en het parlement kamerbreed opgeroepen voor regerings interventie in de kwestie van de Termijn Deposito (TD) veilingen. Uit alles blijkt volgens critici, dat de TD veilingen bedoeld zijn om de algemene banken te bevoordelen, omdat die niet opengesteld is voor andere “spelers” dan slechts de banken. Er wordt al geruime tijd op aangedrongen om de TD veilingen ook voor de gewone burger open te stellen. Ondanks gedane toezeggingen om de opzet van de TD-veilingen te zullen bekijken, schijnt de Centrale Bank van Suriname lak te hebben aan wat er in het parlement en in de samenleving wordt gezegd. “Waarvoor zijn wij dan als parlement er nog, als men weigert rekening te houden met de soevereine wil van het volk die door ons tot uitdrukking wordt gebracht”, vroeg Jogi zich af.  

IMF bepaalt

De algemene banken hebben ondertussen meer dan SRD 650 miljoen verdiend aan de TD veilingen. Het is de samenleving die uiteindelijk hiervoor moet opdraaien, zeggen de critici. De Centrale Bank van Suriname heeft tot nu toe aangevoerd, dat het houden van TD veilingen conform afspraak is met het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Daarmee wordt feitelijk dus toegegeven, dat het IMF bepaalt wat er in dit land gebeurd, zoals tijdens de recente begrotingsbehandeling vooral vanuit de oppositie werd gesteld. En toch wordt vanuit regeringszijde voortdurend gewezen op  “home grown” van het economisch herstelprogramma.

SS

error: Kopiëren mag niet!