‘Art and Paint Project’ Kiwani’s Club Paramaribo Central met jonge gedetineerden

Op initiatief van de Commissie Youth Services van de Kiwanis Club Paramaribo Central, is werd 27 mei een Art & Paint-project uitgevoerd met de pupillen van het Jeugd Correctie Centrum (JCC) te Santo Boma. Het thema van het project is “Hoop”. Hiermee wil commissievoorzitter Arlette Venloo de jonge delinquenten in de leeftijd van 12-22 jaar meer hoop geven en middels motivatie proberen hun situatie te veranderen.

De pupillen konden hun gevoelens en wat zij ervaren als hoop uiten met penseel en verf op canvas. Onder begeleiding van kunstschilder Fabian de Randamie zijn van de hand van de jongeren creatieve kunstwerken tot stand gekomen. Vier van de meest indrukwekkende werken worden verkozen tot beste schilderijen. Twee hiervan zullen worden aangeboden aan de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, en twee aan president Chandrikapersad Santokhi.

Wendell Pinas, penitentiaire onderdirecteur JCC, juicht het initiatief van de organisatie toe en spreekt de hoop uit dat met dit project ontspoorde jongeren op het rechte pad worden gehouden.

Ook de president van de service club, Kitty Derby, draagt het project een warm hart toe en geeft aan dat de club in de toekomst meerdere van dit soort projecten zal uitvoeren. Kiwanis Club Paramaribo Central zet zich in voor het kind dat centraal staat binnen de service club. Door elk jaar fundraising activiteiten te organiseren is de club in staat om waar nodig in te spelen op de behoefte van het kind. De 30 pupillen toonden via diverse liederen hun erkentelijkheid aan de organisatie.

error: Kopiëren mag niet!