Het drop-out probleem verdient meer aandacht in Suriname

Drop-outs zijn vroegtijdige schoolverlaters die zonder diploma de school verlaten. In Suriname is dit een risicogroep die meer aandacht nodig heeft. 

Hoe groot is het aantal drop-outs in Suriname?

Aan de directeur Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Genti Mangroe,  werd gevraagd hoe groot het aantal drop-outs in Suriname bedraagt. Mangroe zegt hierop: “De cijfers voor het drop-out probleem worden bijgehouden door het ministerie van  Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Wij hebben voorlopig geen recente data. Bij Jeugdzaken zijn er vorig jaar augustus tot en met september 108 drop-outs geregistreerd. In juni starten we weer met de registratie.”

Wat zijn de oorzaken?

“Aan de hand van de intakegesprekken zijn de geconstateerde oorzaken financiële problemen, tienerzwangerschap, huiselijke omstandigheden, verhuizing en pestgedrag op school.”

Op welke wijze ondersteund het ministerie deze jongeren?

Mangroe geeft aan, dat het ministerie deze jongeren niet met financiële middelen ondersteund. “We bieden trainingen, zodat jongeren zelfredzaam worden. Zo kunnen zij een job doen en met de inkomsten zelf de school betalen.”

Hoe kan het aantal drop-outs verminderd worden?

Mangroe haalt diverse punten aan om het aantal drop-outs te verminderen, zoals een volgsysteem opzetten, waarbij men een follow up doet wat de redenen zijn voor vroegtijdig verlaten van de school. Jongeren moeten volgens haar gemotiveerd worden om hun opleiding af te ronden. Ook een verruiming van studiemogelijkeden acht zij belangrijk, zoals meer variëteit in  beroepsopleidingen.

Verder geeft zij aan, dat studiefaciliteiten gecreëerd moeten worden, ook op middelbaar niveau, waaronder studentenkorting voor openbaar vervoer en studiemateriaal, studieruimten. Jongeren moeten tot slot regelmatig infosessies krijgen over de studiemogelijkheden. Ook kan een combinatie van studeren en werken gepromoot worden, stelt Mangroe.

SK

error: Kopiëren mag niet!