Verklaring: NDP- en BEP-fractie in protest over leiding DNA

“De NDP- en de BEP-fractie hebben 26 mei uit protest de vergadering van de Nationale Assemblee (DNA) verlaten en zijn in beraad. Dit gebeurde nadat fractiegenoot DNA-lid Melvin Bouva onterecht door DNA-voorzitter Marinus Bee uit de vergadering was gezet.

Voornoemd lid vroeg geheel conform artikel 38 van het Ordereglement een punt van orde. Echter werd dit zonder opgaaf van reden genegeerd door de voorzitter. Opmerkelijk is dat het lid Asiskumar Gajadien op hetzelfde moment wel het woord voor een ordepunt kreeg. Echter bleef de voorzitter, ondanks herhaald aandringen, de behoefte aan een punt van orde aan de zijde van de oppositiefracties afwuiven.

Ook nadat de fractieleiders van de NDP Rabin Parmessar en van de BEP Ronny Asabina het woord vroegen, kregen zij het woord van de voorzitter niet. Het verzoek voor een persoonlijk feit van lid Stephen Tsang werd evenals de eerdere verzoeken met veel machtsvertoon afgewezen. Na de schorsing hebben beide fractieleiders opheldering gevraagd waarom de leden van onze zijde het woord niet werd verleend en lid Bouva daarop de vergadering moet verlaten. Ook hen werd opnieuw geweigerd om rustig hun punt te maken. 

“Emotionele toestand voorzitter”

Vanwege de zichtbaar emotionele toestand waarin de voorzitter verkeerde was het antwoord op de vraag van de fractieleiders, dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen. Ook werd het lid Asabina op zeer denigrerende wijze hierover verwezen naar het Ordereglement. 

Andermaal worden leden van de oppositie geconfronteerd met de zeer partijdige en autoritaire houding van de voorzitter van de Nationale Assemblee en zijn deze werkwijze beu. De fracties sluiten niet uit dat hun schrijven aan de Procureur Generaal met het “Verzoek tot strafrechtelijk onderzoek van onrechtmatig gebruik van financiële middelen” in het kader van de dienstreis van de DNA-voorzitter naar Gabon (d.d. 25 mei 2022) ook directe aanleiding is geweest voor de emotionele uitbarsting en houding naar de leden van de oppositie toe. 

De voorzitter van DNA moet altijd professioneel en vrij van emoties en/ of wrok zijn werk doen. Hierin moeten alle leden van DNA gelijkelijk worden behandeld en zonder onnodige beperking de ruimte krijgen het woord te voeren. 

“Dictatoriale houding”

De fracties betreuren de gang van zaken en de steeds herhaaldelijke dictatoriale houding en ongelijke behandeling van de voorzitter van DNA. 

Gelet op het belang om de controlerende en wetgevende taak welke leden van DNA vrijelijk moeten kunnen uitoefenen en in casu behandeling van de onderhavige wet zullen wij na dit beraad ons verstaan met de leiding van DNA over de verdere voortgang van de vergadering.”

error: Kopiëren mag niet!