Opnieuw onbegrip in Assemblee over bankkosten en TD-veilingen

Aan beide zijden van de Nationale Assemblee, van zowel de coalitie als de oppositie, is gisteren tijdens de behandeling van de Nieuwe Centrale Bankwet opnieuw onbegrip uitgesproken over de hoge kosten die de algemene banken cliënten in rekening brengen bij contante valuta stortingen zonder dat de Centrale Bank van Suriname, CBvS, daartegen optreedt.

Ook het feit, dat de moederbank zich niks schijnt aan te trekken van de herhaalde kritieken vanuit het parlement over de gang van zaken rond de Termijn Deposito (TD) veilingen begint tot grote ergernis te leiden bij verschillende Assembleeleden. Het parlement lijkt nu wel een stok achter de deur te hebben tegen de CBvS, die zich tot nu toen zich niks aantrekt van de vele kritieken.

Onkan

Asiskumar Gajadien, VHP-fractieleider, en Rabin Parmessar, NDP-fractieleider, zeiden dat er hard hiertegen opgetreden dient te worden. In de nieuwe Bankwet zegt Rabin Parmessar wijzigingen te zullen voorstellen die het mogelijk moeten maken dat er ingegrepen moet kunnen worden tegen verkeerde besluiten van de Bank ten nadele van de samenleving. 

Ook Asiskumar Gajadien liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Hij vindt dat het parlement de soevereine wil van het volk tot uitdrukking brengt, en dat men niet zonder meer voorbij kan gaan aan kritieken, opmerkingen en oproepen vanuit het college. Gajadien vindt het “onkan”, dat de Centrale Bank tot nu toe geen rekenschap wenst te geven over de TD-veilingen.

De TD-veilingen hebben de samenleving ondertussen ruim SRD 650 miljoen aan rente opbrengsten voor de banken gekost. Ondanks “toezeggingen” weigert de CBvS tot nu toe de TD-veilingen ook voor andere spelers open te stellen dan de alleen de algemene banken. Deze openlijke bevoordeling van de algemene banken door de CBvS past niet in het autonome karakter die de moederbank zou moeten etaleren. 

4 procent bankkosten 

Het ontwerp van de nieuwe Centrale Bankwet die nu in het parlement in behandeling is, moet in de plaats komen van de oude Bankwet van 1956. Het bevat aanpassingen van wettelijke bepalingen die de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname waarborgen. Het voorziet ook in wettelijke aanpassingen met betrekking tot het mandaat van de moederbank, alsmede het bestuur ervan.  

Verschillende Assembleeleden vroegen zich af of de aanpassingen van het mandaat van de Bank inhouden, dat er straks opgetreden kan worden tegen de commerciële banken die 4% transactiekosten in rekening brengen bij contante valuta stortingen. Al maandenlang wordt vanuit verschillende kanten van de samenleving ernstige kritiek geuit over deze handeling van de algemene banken. Ook tijdens de recente begrotingsbehandeling is dit vraagstuk een paar keren ter sprake gebracht. Zowel de algemene banken als de CBvS hullen zich in stilzwijgen hierover, kennelijk ervan uitgaande dat de storm van kritiek wel zal gaan liggen.

Het Assembleelid Kishan Ramsukul (VHP) zei het treffend in zijn betoog. “Als de burger de bank berooft, wordt hem een gevangenisstraf opgelegd, maar als de bank de burger berooft wordt de bank juist beloond”, zei hij.

SS

error: Kopiëren mag niet!