Potentiële uitwisselingsgebieden tussen Amsterdam en Lobi Health Center

Amsterdam en Stichting Lobi Health Center hebben, na een bezoek van Femke Halsema, burgemeester van de gemeente Amsterdam, op woensdag 25 mei, mogelijke toekomstige uitwisselingsgebieden geïdentificeerd op het gebied van seksuele gezondheid en wederzijdse kennisdeling.

Het bezoek van burgemeester Halsema aan Stichting Lobi Health Center was onderdeel van haar bezoek aan Suriname van 23 tot 28 mei, om te praten over mogelijke toekomstige samenwerkingsgebieden. Burgemeester Halsema is afgereisd met Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) alsook professor Henry de Vries van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam. Dit bezoek ligt in het verlengde van een eerder bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Nederland, waarbij een Memorandum of Understanding (MoU) werd getekend tussen de gemeente Amsterdam en Suriname voor verdere samenwerking.

Burgemeester Halsema zegt “ontzettend onder de indruk te zijn van het werk dat Lobi doet”. Tijdens en vooruitlopend op het bezoek aan Lobi zijn potentiële samenwerkingsgebieden voor onder meer de aanpak van de seksuele gezondheid met de Amsterdamse GGD, vertegenwoordigd door De Vries, besproken en vergeleken met de aanpak van Lobi. Er is overleg gepleegd over het toepassen van pre-exposure profylaxis (PrEP) voor geïdentificeerde doelgroepen om HIV, het virus dat AIDS

veroorzaakt, te voorkomen en het tijdig ontdekken en waar mogelijk behandelen van andere Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s). Ook zijn er samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van wetenschappelijke onderzoeken, gezamenlijke kennisuitwisseling, eventuele gezondheidspromotie alsook de bewustwording en weerbaarheid van jongeren, vrouwen, lesbiennes, homo-, biseksuelen, transgenders (LHBTers) en andere sleutel populaties, besproken. In een gepland tweede bezoek later dit jaar zal verder concreet inhoud gegeven worden aan de besproken punten.

error: Kopiëren mag niet!