Gouden huwelijk voor echtpaar Salim

Het echtpaar Salimin heeft zondag 22 mei haar 50-jarig huwelijk gevierd, zo meldt het Burger Informatie Centrum Wanica Zuid-Oost.

Districtscommissaris Mohamed Shafiek Goelaman bracht in aanwezigheid van districtssecretaris Dompig Stephen, de  adjunct districtssecretarissen Rechaja Ramdhan, Revenna Sanches en Nadeem Bhikhie, de felicitaties over aan het echtpaar. Er werd een bloemstuk, een felicitatiekaart en een ingelijste foto overhandigd. Ook wordt zoals te doen gebruikelijk een bedrag op de rekening van het echtpaar gestort.

Echtgenoot Sanian Salim is geboren in het district Suriname op 12 November 1949. Als jongste kind komt hij uit een gezin met 7 kinderen. Hij heeft de school doorlopen. Op 19-jarige leeftijd startte hij met een baan bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, tot zijn pensionering. Vanwege zijn baan (detachering) had hij ook enige tijd gewoond in de districten Para en Brokopondo. Als hobby had hij voetballen, waarbij hij ook nog verbonden was aan verschillende voetbalclubs, met name SCA en Real Java.

Echtgenote Rine Poninten Jasadirana is geboren op 7 februari 1957 in het district Suriname. Zij is het 3e kind uit een gezin met 8 kinderen. Ook zij bezocht de school. Na haar huwelijk is zij altijd de motor in het gezin geweest. Toen hun dochter 7 jaar oud was startte zij met werken voor enkele restaurants en warungs, onder andere Dja Foe Lee en warung Roja.

Het echtpaar heeft zelf voor elkaar gekozen. Zij leerden elkaar kennen in het district Brokopondo. Na de kennismaking werden de wederzijdse ouders op de hoogte gesteld. Zij besloten in het huwelijksbootje te stappen, welke zich voltrok op 22 mei 1972 te Paramaribo. 

Het echtpaar is gezegend met 1 dochter en 2 zoons. Daarnaast hebben zij 3 kleinkinderen. Een hoogtepunt in het leven van het echtpaar is geweest dat ze voor enige tijd in Brokopondo woonden met nog 12 andere gezinnen in een dorp, die ook voor het ministerie van LVV werkten. “We zijn 1 natie en er was een heel veilig en prettig gevoel om daar te wonen”, aldus meneer Salim.

Als dieptepunt gaf het echtpaar aan gedwongen zijn te verhuizen vanwege de binnenlandse oorlog. Het echtpaar belijdt het Islamitisch geloof. Mevrouw Salim houdt vandaag de dag zich bezig met het huishouden en planten van bloemen en meneer Salim vervoert schoolkinderen voor het busbedrijf Biekram in Lelydorp.

error: Kopiëren mag niet!