Carlo Jadnanansing presenteert 4e pennenvrucht ‘Recht voor zijn raap’

Mr.dr. Carlo Jadnanansing heeft woensdag 18 mei in Buitensociëteit het Park zijn vierde juridische bundel ‘Recht voor zijn raap’, gepresenteerd.  

Dit geschiedde mede in het kader van het 60 jarig bestaan op die dag van de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV). De voorzitter van deze vereniging, mr. Humphrey Schurman, gaf een kort overzicht van de verdiensten van deze vereniging voor de Surinaamse gemeenschap. Als belangrijkste prestatie noemde hij dat de SJV reeds 59 jaar uitgever is van het Surinaamse Juristen Blad (SJB) dat in 2023 haar 60 jarig bestaan zal herdenken. 

Schurman memoreerde ook de verdiensten van het erelid van de SJV, Carlo Jadnanansing, als oud-voorzitter SJV en redactievoorzitter SJB. 

In zijn presentatie besprak de auteur enkele van de veertig door hem geschreven en gebundelde artikelen. Hierbij legde hij de nadruk op de artikelen betreffende het onroerende goederenrecht (zakenrecht) van Suriname. Als bijzonderheid wees hij erop dat de Nederlandse rechtswetenschapper mr. M. Verbruggen van mening is, dat het Surinaamse zakenrecht op fundamenteel andere beginselen is gestoeld dan het Nederlandse. Naar de mening van de auteur heeft niemand anders dit standpunt eerder naar voren gebracht. 

Jadnanansing behandelde voorts het rechtsfilosofisch artikel van mr.dr. Hans Lim A Po, dat eerder gepresenteerd was als de elfde Trefossalezing 2019 onder de titel: Recht en waarheid maken vrij, met als ondertitel: een poging tot de duiding van onze morele opdracht. 

Eén van de belangrijkste opmerkingen van Lim A Po is, dat corruptie beschouwd moet worden als één van de grootste belemmeringen op de weg naar economische vooruitgang. 

Corruptie zou in ons land wijdverbreid zijn. Dit heeft als gevolg dat er zwakke instituties zijn ontstaan die op hun buurt corruptief gedrag in de hand werken. 

In zijn slotwoord zei Jadnanansing, dat hij het boekwerk opgedragen heeft aan de nagedachtenis van de Nederlandse rechtswetenschapper, mr.dr. C.A. Kraan vanwege diens grote verdiensten voor het Surinaamse privaatrecht in het bijzonder het onroerend goederenrecht en het erfrecht. 

error: Kopiëren mag niet!