Resultaat Consumenten Peiling Suriname 2019/2021: “Consumenten hebben vertrouwen in de toekomst”

De Consumenten Kring Suriname twijfelt aan de cijfers van de door CorStat verrichtte ‘Consumenten Peiling 2019-2021’ die aangeven, dat consumentenvertrouwen hebben in de toekomst, dat er verbetering komt in de economische situatie. 

Het gaat beroerd

Ondervoorzitter Rachel Dalger van de Consumentenkring merkte op, dat zij vanuit de samenleving andere signalen krijgt. Van alle kanten wordt aangegeven, dat het beroerd gaat. “Er zijn zoveel klachten over het duurder worden van alles. De koopkracht gaat met de dag achteruit. Wij krijgen iets ander te horen, dan wat CorStats ons voorhoudt.”

Nauwkeurig onderzoek

CorStats antwoordde daarop, dat dat gevoel haar bekend is. Maar, de peiling toont aan dat 35% ontevreden is over de huidige situatie. Er is verantwoordelijk, onafhankelijk en nauwkeurig onderzoek gepleegd. En de cijfers zijn wat ze zijn.

Prijzenswaardig

Woensdag jongstleden werd in hotel Courtyard Marriott het resultaat van de Consumenten Peiling Suriname 2019 – 2021 gepresenteerd. De presentatie werd bijgewoond door onderdirecteur Interne Markt van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en directrice Sherida Mormon van de Vereniging Surinaams Berdrijfsleven. Beiden prezen het consumenten peiling-initiatief van CorStats.

Betrouwbare statistieken

“Suriname beschikt weinig of niet over betrouwbare statistieken en andere gegevens waaruit de gang van zaken in het land afgelezen kunnen worden”, is een vaak gehoorde uitspraak. “Daar is verbetering in gekomen door de inzet van CoreStats die sinds 2013 data vergaart en analyse diensten en onderzoek verricht”, werd in de wandelgangen van CorStats opgevangen.

Voorkeuren van de consument

De onderneming rekent zich tot de ICT-branche en richt zich vooral op onderzoek en data vergaren. Vanaf 2019 worden er jaarlijks consumenten peilingen gehouden, data verzameld en analyses gemaakt. Op deze wijze wordt inzicht gekregen over gedragingen en voorkeuren van de Surinaamse consument. De dataverzameling vindt plaats om inzicht te krijgen in de preferenties van de gemiddelde consument en welke kijk die heeft op de situatie gedurende de volgende 12 maanden.

Landelijk onderzoek

Als uitgangspunt voor de spreiding van de steekproefpopulatie is gebruik gemaakt van de laatste volkstelling (2012) uitgevoerd door het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Er worden steeds landelijk 1500 respondenten vanaf 18 gehoord. Vanwege logistieke factoren is het nog niet mogelijk geweest om Sipaliwini mee te nemen in de peilingen.

Privacy

De respondenten worden mede in verband met privacy totaal anoniem persoonlijk geïnterviewd rekening houdend met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge onder de 5%. De gegevens zijn bruikbaar voor verbetering van beleid budget besparingen en andere zaken door zowel de private als publieke sector. De basis analyses zijn toegankelijk voor het publiek.

Driedelig onderzoek

De steekproef bestaat uit drie delen waaronder voorkeuren van consumenten met betrekking tot het gebruik van sociale media, dagbladen, tv- en radiostations. Ook wordt nagegaan hoe de Covid-19-pandemie wordt ervaren. Op dit punt toont de verzamelde informatie aan, dat er evenveel tevreden als ontevreden personen zijn. Het gaat gelijk op.

Positieve instelling

Het merendeel van de respondenten heeft wat betreft baan, werk of onderneming een positieve instelling. In 2021 waren zij van oordeel, dat de situatie zal verbeteren. De positieve en neutrale reacties werden gecombineerd.  Daaruit kwam naar voren, dat 81% vertrouwen heeft in de toekomst, dat de situatie hetzelfde zal blijven of verbeteren. Er wordt een opleving in de economie verwacht.

Weerbaar makend

CoreStats is ervan overtuigd, dat tijdige, relevante, bruikbare nauwkeurige cijfers, inzichten en analyses ervoor zorgen dat er veel kan worden gedaan om Suriname weerbaarder te maken tegen crises. De sleutel is te vinden in data. De gegenereerde, gegevens kunnen regeringen, planners, bedrijven, organisaties en individuen helpen om betere keuzes te maken.

Internationaal

CoreStats verricht het consumentenonderzoek ook in Guyana en Trinidad and Tobago. De resultaten van deze peilingen zullen binnenkort in de respectieve landen worden gepresenteerd en gepubliceerd. Tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!