25e COFCOR-vergadering ziet progressie versterken betrekkingen

De 25ste vergadering van de Council for Foreign and Community Relations (COFCOR) vond plaats op woensdag 18 mei onder leiding van minister Chet Greene van Antigua and Barbuda.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) nam virtueel deel. In Suriname werd deze vergadering ook virtueel gevolgd door directrice Miriam Mac Intosh van het directoraat Buitenlandse Zaken, onderdirectrice multilaterale aangelegenheden Vanessa Rijkland en Caricom ambassadrice Chairmè Haakmat-Konigferander.

Betrekkingen tussen de CARICOM-gemeenschap en internationale organisaties en overige staten worden door COFCOR vastgesteld en verder bevordert zij de ontwikkeling van vriendschappelijke en wederzijds voordelige betrekkingen tussen de lidstaten. 

Tijdens deze vergadering zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen en verschillende vraagstukken besproken zoals klimaatverandering, financiering voor ontwikkeling en bilaterale betrekkingen. 

De COFCOR nam nota van de vooruitgang die sinds de laatste vergadering is geboekt bij de versterking van de betrekkingen met een aantal derde staten en groepen van staten. Het belang werd erkend van het voortbouwen op bestaande relaties tussen CARICOM en zijn traditionele partners, terwijl tegelijkertijd het bereik van de Gemeenschap naar andere regio’s wordt uitgebreid in de voortdurende inspanning om de betrekkingen met niet-traditionele partners en groeperingen te versterken.

In de vergadering werd ingestemd om te pleiten voor maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de beleidsruimte in ontwikkelingslanden met een gemiddeld inkomen, alsook schuldvermindering om fiscale ruimte te maken en uitbreiding en herverdeling van liquiditeit om ontwikkelingsuitgaven te doen in het huidige investeringsklimaat. Hierbij moet nog duidelijker worden welke rol de regio wil hebben in het westelijk halfrond en de betrokkenheid van de overige landen binnen de CARICOM. Minister Ramdin deed een oproep voor een betere regionale infrastructuur. 

Nauwe samenwerking CARICOM en Canada

De ministers van Buitenlandse Zaken verwelkomden de recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen CARICOM en Canada. Ze merkten in het bijzonder op dat de tweede vergadering van de CARICOM-Canada-groep van ministers van Buitenlandse Zaken opdracht had gegeven tot de oprichting van een Gemengde Commissie welke zal functioneren als een permanent mechanisme om de bestaande CARICOM-Canada partnerschap te verstevigen. De ministers spraken de hoop uit dat de langverwachte CARICOM-Canada-top later dit jaar zal plaatsvinden.

Minister Ramdin veroordeelt jarenlange embargo VS tegen Cuba

De CARICOM-Cuba relatie werd besproken waarbij werd aangetekend dat de voorbereidingen moeten beginnen om de vijftigste verjaardag van de CARICOM-Cuba-relatie op 8 december 2022 te herdenken, met een speciale bijeenkomst van CARICOM-Cuba-regeringsleiders. Er werd nota genomen van de recente ontwikkelingen in de relatie tussen de VS en Cuba. Minister Ramdin nam de gelegenheid om zich hierover uit te spreken en veroordeelde de lang bestaande economische, financiële en commerciële embargo van de Verenigde Staten tegen Cuba.

Suriname heeft hierbij opgeroepen om meer inhoud te geven aan de bilaterale relatie met de Verenigde Staten en zo meer aandacht te hebben voor betere relaties op dit niveau. Er moet gewerkt worden aan een agenda voor handel en investment. 

De minister gaf tot slot aan dat Suriname zal deelnmen aan de ‘9th Summit of the Americas’, welke zal plaatsvinden in juni en hoopt op bilaterale gesprekken tussen de landen in kwestie. 

De 26e COFCOR-vergadering zal plaatsvinden in 2023 terwijl er daarnaast tussentijdse vergaderingen zullen zijn.

error: Kopiëren mag niet!