Tarnadi (NDP): “Agrarisch beleid overheid naar Coronie toe kan best verbeterd worden”

“De situatie van de agrariërs in het district Coronie is op dit moment niet alarmerend”, zegt gewezen districtscommissaris en huidig NDP-Assembleelid Remie Tarnadi in gesprek met Dagblad Suriname. Met de komende regens (grote regentijd) is de verwachting dat er wel  problemen zullen zijn, zegt hij..

Wateroverlast in het district baat agrariërs zorgen

De hoofdkanalen worden volgens Tarnadi wel opgehaald, “maar er is nog genoeg ruimte voor een betere aanpak”. “De zwamp waterkerende dam is zeer fragiel en vertoont veel verzakkingen. Dit kan ervoor zorgen dat met de komende regens, wederom dambreuken plaats zullen vinden binnen het district. Vermeldenswaard is dat niet alle pompgemalen bij de Zeedijk van Coronie functioneren. Dit kan dus voor wateroverlast zorgen.”

Afzet van groenten en fruit

Op dit moment is er volgens Tarnadi wel genoeg afzet voor groenten en fruit. “Er heerst zelfs een schaarste aan fruit”, voegt hij toe. Tarnadi: “Een minpunt is dat de gemeenschap, maar in het bijzonder de planters, de tuinbouwers nu toch wel last hebben van diefstal van fruit. Dit gebeurt vooral met bananen.”

Agrarisch beleid van de overheid naar het district Coronie toe

Tarnadi vindt, dat capaciteitsversterking van de nodige dependances en voorzieningen van de nodige tools een heel belangrijke rol moeten spelen om de agrariërs bij te staan in hun plant traject. “Dit is niet het enige dat veranderd moet worden, ook de infrastructuur moet in orde gemaakt worden. De zwamp waterkerende dam moet komen en daarnaast de nodige regelmatige onderhoud van de waterwegen”, zegt Tarnadi.  

“De boeren moeten verder zekerheid krijgen met betrekking tot de status van hun percelen en landbouwgronden. De ontbrekende kredietfaciliteiten zijn ook deel van de structurele aanpak voor de boeren zo. Ik hoop, dat er spoedig implementatie komt van de Wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (Wet NOFA) waardoor de boeren meer toegang krijgen tot kredieten.” 

Hij voegt eraan toe, dat enkele boeren reeds in aanmerking zijn gekomen voor de nodige ondersteuning via het SAMAP-projekt. Het belangrijkste van alles was voor Tarnadi toch wel het verschaffen van trainingen en begeleiding, vooral de alertheid naar vooral de jeugd, om affiniteit met de agrarische sector te kunnen bewerkstelligen. Dit tegen de achtergrond van duurzame ontwikkeling en de aanwezigheid van voldoende zoetwater en vruchtbare bodem. 

Het district is aldus Tarnadi “een agrarisch district bij uitstek”. “De schooltuinen bijvoorbeeld moeten weer terug.”

Boodschap aan de samenleving

De gewezen districtscommissaris is zelf ook een kleine planter, die op een eigen perceel zelfvoorzienend bezig is. Hij geeft als boodschap mee aan de samenleving om tenminste op kleine schaal alvast eigen (woon-)percelen  te benutten welke ze van de Schepper geschonken hebben gehad met vruchtbare bodem. “Alle beetjes helpen ons om weerbaar te zijn, vooral in deze tijd van allerlei prijsverhogingen”, zegt ter afsluiting van het gesprek.

GW

error: Kopiëren mag niet!