Staff level overeenkomst tweede IMF kwartaalevaluatie bereikt

De Surinaamse autoriteiten en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) evaluatie team hebben een staff level overeenkomst bereikt aangaande de tweede kwartaalevaluatrie van het economisch herstelprogamma in het kader van de Extended Fund Facility (EFF). 

Een IMF-missie was onlangs in Suriname op werkbezoek. Daarbij zijn besprekingen gevoerd met Centrale Bank van Suriname en ministerie van Financiën en Planning, de Deviezencommissie, de ministeries van Justitie & Politie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Natuurlijke Hulpbronnen, commerciële banken en belangrijke maatschappelijke groepen in Suriname.

Met de bereikte staff level overeenkomst is de weg vrij gekomen voor de overmaking door het IMF van het derde tranchebedrag van US$ 55 miljoen. Dit bedrag dient als betalingsbalans- en begrotingssteun voor de verdere stabilisatie van de wisselkoers en financiering van het sociaal programma. 

Het IMF uitvoerend bestuur komt eind juni bijeen om daartoe het finaal besluit te nemen. 

Het IMF laat in een persbericht weten dat het economische programma voor Suriname nog steeds op schema ligt, alhoewel met vertragingen in bepaalde beleidshervormingen. De economie blijft zich herstellen van de diepe recessie in 2020 en 2021, maar wordt op de korte termijn geconfronteerd met een aantal uitdagingen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne. 

Het beleid van de regering op korte termijn concentreert zich op het zo goed mogelijk mitigeren van de impact van de wereldwijde schok in grondstofprijzen op de economie en met name kwetsbare huishoudens. De regering blijft zich inzetten om kwetsbaarheden te verminderen en de fiscale en externe balansen van het land te verbeteren.

SS

error: Kopiëren mag niet!