Bouva (NDP): “Wurgcontract met IMF moet geëvalueerd worden”

“A dis’ hebi gi a volk!”

Het Assembleelid Melvin Bouva van de NDP-fractie vindt dat de regering het wurgcontract met het IMF, Internationaal Monetair Fonds, moet evalueren. Hij zegt dat het niet zo kan zijn, dat een internationale organisatie of mogendheid als het IMF een zodanige druk kan en mag uitoefenen op de regering en bepaalt hoeveel geldmiddelen en waarvoor op de begroting moeten worden opgebracht. Volgens hem moet de regering eerlijk toegeven, dat dit de werkelijke reden is waarom het de begroting voor het dienstjaar 2022 niet kan wijzigen of aanpassen opdat er meer financiële middelen worden opgebracht voor bepaalde ministeries. 

Tijdens de begrotingsdebatten, die deze dagen gaande zijn in het parlement, hebben leden van zowel de oppositie als de coalitie daarvoor gepleit. Uit de ontwerpbegroting valt volgens Bouva te concluderen, dat de vele lasten waar de bevolking reeds zwaar onder gebukt gaat, nog verder zullen toenemen. De samenleving kan het niet meer aan. “A dis’ hebi gi a volk”, zegt het NDP-Assembleelid.

IMF-druk groot

Volgens Bouva drukt het IMF te zwaar op hetgeen “wat wij hier in het land met elkaar moeten beslissen”, daarmee doelende op de begroting. Op dit stuk stak hij de regering een hart onder de riem. Hij zegt te beseffen, dat de regering het moeilijk heeft met het IMF. In het besef dat de regering onder druk van vele opgelegde beperkingen van het IMF niet veel zal kunnen veranderen aan de begroting, roept Bouva de regering op om wat hij wurgcontract met IMF noemt te evalueren en voor de volgende begroting over 2023 een andere aanpak te volgen. De financiering daarvan zal volgens hem zoveel mogelijk op eigen kracht dienen plaats te vinden. Daarvoor zal naar alternatieve financieringen moeten worden gezocht. “Daarover zullen we lang en breed met elkaar kunnen discussiëren, maar zoals het er nu aan toe gaat is het dweilen met de kraan open”, aldus Bouva. 

Hij noemt in dit verband de te verwachten verdere afbouw van subsidies en de verdere koopkrachtdaling. 

Over de verdere verhoging van de stroomtarieven met 25% welke volgens het IMF programma eind deze maand dient in te gaan, wijst hij met ernstige nadruk erop dat de samenleving dit absoluut niet zal kunnen dragen. 

Motie

De regering heeft eerder bij monde van Financiën-minister Armand Achaibersing aangegeven over de verhoging van de stroomtarieven in overleg te zijn met het IMF.  Bouva zegt, dat hij en de samenleving uit dit overleg niets anders verwachten dan dat de verhogingen van de stroomtarieven vooruit worden geschoven. “Anders krijgt de regering van mij een rode kaart”, aldus Bouva.

Eerder op de avond tijdens de begrotingsbehandeling maandag heeft zijn fractiegenoot Patrick Kensenhuis een motie bij het parlement ingediend, waarin de regering wordt opgeroepen het uitgezette pad van het IMF onmiddellijk stop te zetten en alternatieve financieringsmogelijkheden aan te wenden. Verder wordt in de motie opgeroepen voor meer financiën voor het sociaal beleid en een aangepast sociaal programma dat beantwoordt aan de vele noden van de samenleving.

SS         

error: Kopiëren mag niet!