Asabina (BEP): “Het water stijgt, mensen worden paniekerig”

BEP-fractieleider Ronny Asabina maakte dinsdag 17 mei in de Nationale Assemblee melding, dat het water in de door watersnood getroffen gebieden in Brokopondo stijgt. Dit terwijl tijdens krutu’s van Staatsolie vorige week met de mensen in het gebied is verzekerd, dat het water niet verder zou stijgen en dat men niet zal hoeven te verhuizen. 

In het parlement heeft de regering bij monde van president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk echter gezegd, dat een duurzame oplossing voor het probleem van wateroverlast in het achterland gezocht zal moeten worden in de relocatie van dorpen. Het stijgende water zorgt volgens Asabina voor onzekerheid bij de mensen. Men raakt met de dag paniekeriger. De BEP-fractieleider doet een dringend oproep aan de regering om serieus te overwegen het gebied tot rampgebied te verklaren. “Ik zeg het u voorzitter, het is geen gezonde ontwikkeling. De mentale gezondheid van de mensen staan op het spel”, aldus Asabina.

Verhuizing

Eerder op maandag wees de BEP-fractieleider er al op, dat relocatie niets anders betekent dan verhuizing. Voor de gemeenschappen in Brokopondo betekent dat, dat men voor de tweede keer moet verhuizen. De eerste keer ten voordele van de bouw van de dam, en de tweede keer voor het behoud van de dam. Volgens de parlementariër is er met verbazing en voor een belangrijk deel met onbegrip gereageerd op deze mededeling van de regering. Hij verwijst naar zijn eerder gedane oproep om takt, zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid naar de woongemeenschappen toe in acht te nemen. Het bieden van toekomstperspectieven aan de mensen is van belang indien men  het woord verhuizing in de mond neemt. 

Asabina wil expliciet en concreet van de regering weten waar op de begroting middelen zijn vrijgemaakt voor zo’n immense operatie als verhuizing. Toen in de jaren ‘60 mensen moesten verhuizen zijn toen gedane harde toezeggingen niet waar gemaakt. De parlementariër heeft kritiek op het feit, dat de regering tot nog toe in de toekomstige tijd praat. De geleden schade zal worden geïnventariseerd, er zal een crisisteam komen, er komt een rampenbeheersing fonds en dat er opdracht is gegeven om deskundigen te betrekken bij het zoeken naar duurzame oplossing. 

Opvallend is volgens Asabina, dat de regering nog niets heeft kunnen realiseren. Nauwelijks is naar voren gekomen wat de regering reeds heeft gedaan. “Wij kijken al langer dan een maand aan tegen deze situatie en wij vinden dat er nog steeds om de hete brei heen wordt gedraaid. Het is nog steeds onduidelijk op welke wijze en in welke mate men gecompenseerd zal worden voor zowel de materiële als de immateriële schade”, aldus de BEP-fractieleider.

SS 

error: Kopiëren mag niet!