Suralco gepensioneerden: “Juridisch gedonder van Suralco/Alcoa moet ophouden”

Om inzicht te krijgen hoe gepensioneerden van Suralco door het leven gaan in de moeilijke tijden die Suriname meemaakt, werd er aangeklopt bij gepensioneerden in Para, Commewijne en Paramaribo.

Juridisch gedonder

“Het regent van de problemen in Suriname. Eenieder krijgt zijn deel, maar gepensioneerden van Suralco worden dubbel gekweld. Het juridisch gedonder met de werkgever om onze pensioenuitkering uitgekeerd te krijgen aan de hand van de steeds wisselende koers van de US$, legt een enorme domper op ons. Het beheerst ons hele leven.”

Waardevaste pensioenuitkering

“Wij zijn al jaren verwikkeld in een juridische strijd met de werkgever om onze pensioenuitkering waardevast te krijgen. Ik en mijn collega’s hebben onze beste jaren geven aan de multinational. Desondanks blijft Suralco/Alcoa ons voet bij stuk onthouden waar wij recht op hebben. Elke dag dat er niets gedaan wordt, glij ik verder af.”

Loon naar werken

“Wij werden nationaal en internationaal geroemd als model-arbeiders. In Suriname werden wij betiteld als ‘elite arbeiders’. Die benaming is niet op z’n plaats. Het suggereert dat wij goed verdienden. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat het loon naar werken was. De positieve uitstraling van de Suralconiers kwam niet uit hun portemonnee. Wij hadden de aura te danken aan hard werken, scholing, training, vakmanschap, discipline en trouw.”

Strenge roede

“Er werd perfectie en werken onder levensgevaarlijke omstandigheden van de werknemers geëist. Wij zijn gebukt gegaan onder de strenge roede van de maatschappij. Nadat wij onze beste jaren hebben gegeven aan de bauxietonderneming wordt er nu niet alleen getornd aan het pensioen. De Suralco/Alcoa onthoudt zich ook aan medische- en andere verplichtingen.”

Suralco ras arbeiders

“De gepensioneerden of hun weduwen krijgen nu de rekening gepresenteerd. De Suralco is al jaren bewust bezig de zaak met allerlei juridische foefjes en processen te rekken. Er wordt een uitputtingsstrijd gevoerd. Intussen sterven de ras arbeiders die hebben gezorgd voor de bloei van de bauxiet- en aluminiumindustrie uit.”

Vakmensen gedupeerd

“De gepensioneerden bleven niet stilzitten. Het zijn begaafde en bekwame vakmensen. Onder ons zijn er tientallen zo niet honderden die ondernemers zijn geworden en hebben met succes bedrijven van goede naam opgezet. Dit alles verschrompeld door de terugslag veroorzaakt door de Suralco-pensioenkwestie.”

Grote zorgen

“Er zijn honderden ex-medewerkers van Suralco die de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken. Deze groep maakt zich grote zorgen De pensioenen worden in SRD uitgekeerd. Anno 2022 is de US$ koers geklommen naar SRD 21. Maar, de koers van rond de US$ 3,30 van jaren geleden wordt nog steeds gehanteerd.”

Overheid ontbeert inkomsten

“De Suralco pensioenaffaire is existentieel, het bestaat voor alle Surinamers, ook de overheid ontbeert jaarlijks miljoenen US$ aan inkomsten. De strijd die ik als gepensioneerde voer is niet alleen om te krijgen wat mij rechtens toekomt. Uiteindelijk komt het ook de staatskas ten goede.”

Verachting 

“Ik verfoei de houding van deze en alle voorgaande regeringen die afstand nemen van het ongenaakbaar handelen van Alcoa. Zich op het standpunt stellende, dat zij in deze geen partij zijn.  De regering en de Suralconiers zijn tegenpolen van elkaar. Deze tegenstelling is ook te zien in de rest van het arbeidsbeleid.”

Minister van Arbeid

“De regering slooft zich wel uit om ambtenaren koest te houden. De rest van de werkende klasse wordt aan haar lot overgelaten. In plaats van doortastend te handelen, wordt alleen maar toegekeken. Hopelijk ziet de net aangetreden minister van Arbeid het anders in, dat het zo niet door kan gaan en ertoe overgaat om naar behoren op te komen voor de gepensioneerden van de Suralco.”

Het vuur is gedoofd

“Waar zijn al de actiegroepen gebleven, die niet zo lang geleden opkwamen voor het Surinaams belang in de joint venture. Tegenwoordig hoor je niemand meer praten over Suralco en/of de bauxietindustrie. Is het pensioenprobleem niet dringend genoeg om daarvoor op te komen. Waar blijft de solidariteitsbetuiging van organisaties van gepensioneerden, de vakbeweging, instituten en organisaties? Het vuur is gedoofd. Dit terwijl Suriname nog zoveel af te handelen heeft in deze kwestie.”

Tijd voor actie

“Terwijl het gras groeit sterft het paard. Suralconiers hebben in het verleden heftige vakbondsstrijd gevoerd. En worden nu als het ware gedwongen op de strijdbijl op te graven. Ik ben teneinde raad. Ik ben er voorstander van om vreedzame protestacties te voeren. Enkele actiemodellen die in mij opkomen zijn: het kantoor van het Suralco Pensioen Fonds bezetten, postvatten voor de deur van de Amerikaanse ambassade en het ministerie van Arbeid, Tic toc en andere sociale media inzetten om het schandaal aan de kaak te stellen”, aldus het gemoed van gepensioneerden van Suralco.

(Foto: kantoor Suralco Pensioenfonds)

HD 

error: Kopiëren mag niet!