Minister Somohardjo en delegatie bespreken werkzaamheden met president Santokhi

Een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft zaterdag een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi op het Kabinet van de President waarbij de delegatie onder leiding van minister Bronto Somohardjo met het staatshoofd van gedachten heeft gewisseld over verschillende beleidsgebieden het departement rakende.

De bewindsman werd vergezeld door onder andere zijn directeur Nasier Eskak, Anastatia Kanapé-Pokie, directrice van het Centraal Bureau voor Bugerzaken (CBB), en BIZA-onderdirectrice Marjory Mulier.

De bijeenkomst was bedoeld om de president middels een presentatie meer inzage gegeven in de werkzaamheden binnen de verschillende beleidsgebieden en de ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan. Zo zijn naast het CBB ook de afdelingen Religieuze Aangelegenheden, Genderbeleid en de Kustwacht aan de orde gekomen. Daarbij zijn behalve de ontwikkelingen die voortvloeien uit de werkzaamheden van deze afdelingen ook de knelpunten en toekomstplannen tijdens de presentatie aan het staatshoofd voorgehouden.

Partijen hebben voornamelijk aandacht besteed aan de zogenoemde ‘low hanging fruits’ oftewel de output die verwacht wordt. Het is de bedoeling dat deze output samen met de regering gerealiseerd zal worden. 

Transformatieproces CBB

Daarnaast heeft men zich ook gebogen over de huidige ontwikkelingen bij het CBB. Directrice Kanapé-Pokie gaf een prestentatie over het trasformatieproces, waarbij is aangegeven dat het bureau overstapt op een geheel geautomatiseerd systeem dat voornamelijk de dienstverlening ten goede moet komen. De directrice noemde de implementatie van de e-ID, het hoogtepunt van dit proces en een ontwikkeling die op de lange termijn kostenbesparend zal blijken voor de overheid. 

Meer vrouwen dan mannen studeren af

Marjory Mulier, BiZa-onderdirectrice Personeelsontwikkeling Organisatie & Efficiency Beleid, ging in op het aspect genderbeleid, dat ook prioriteit geniet bij het ministerie. Aangegeven werd dat gelijkwaardigheid bewerkstelligd moet worden in zowel politieke partijen als op regeringsniveau. Om dat te bewerkstelligen zal ook het afstudeerpercentage in evenwicht gebracht moeten worden, omdat uit cijfers blijkt dat in Suriname gemiddeld meer vrouwen dan mannen afstuderen. 

Het ministerie legt de focus ook op het Public Sector Reform programma (PSR), waarbij een verplichte landsdienarenregistratie geïmplementeerd zal worden. Dit is van belang omdat de nodige informatie verzameld moet worden zodat het beleid naar behoren uitgevoerd kan worden.

Verder ziet het ministerie van BiZ graag dat de afdeling RA meer betrokken wordt bij armoedebestrijding en het verbeteren van normen en worden. Opgemerkt is dat deze omgangsvormen binnen de samenleving aan het vervagen zijn.

error: Kopiëren mag niet!