Crisisteam ordent de verkoop in en rondom Centrale Markt Paramaribo

 ‘Illegale verkopers worden opgeroepen om zich te registreren’

Het onlangs door districtscommissaris Ricardo Bhola ingestelde Crisisteam onder de Centrale Markt Paramaribo (CMP) door zijn commissariaat van Paramaribo Noord-Oost, heeft in korte tijd vele venters die buiten de markt, langs straten en op trottoirs hun waar verkochten, weer onder het dak van de CMP weten te brengen.

Het doel van dit Crisisteam is om de orde terug te brengen in de binnenstad en extra aandacht te besteden aan de illegale groenten- en fruitverkopers langs de openbare wegen. 

Verboden langs de weg te verkopen

Adjunct districtsecretaris (ADS) Rozendaal, die samen met ADS Jubithana leiding geeft aan het Crisisteam, stelt dat er voor het pad van communicatie en informatieoverdracht wordt gekozen. Op deze manier kunnen de illegale groenten- en fruitverkopers wegwijs gemaakt worden om via de legale weg een verkoopstand onder de markt te krijgen. Het is ten strengste verboden om langs de openbare weg groenten en fruit ten verkoop te bieden. De mensen die dat toch doen zijn opgeroepen en velen hebben gehoor gegeven aan de oproep. Er zijn afspraken gemaakt en men is aangemaand niet meer langs de straat te gaan verkopen.

ADS Rozendaal stelt verder: “Marktmeester Anil Dhanai stelt alle verkopers in de gelegenheid hun stukken in orde te maken. Als dat in orde is, krijgen zij een plek aangewezen. Niet iedereen is langs geweest, maar het is een goed begin. Degenen die zijn langs geweest, waren ook blij dat zij zich konden registreren. Wij roepen ook de rest op om gehoor te geven en kiezen de weg van communicatie.” “Meld je aan”, stelt de bestuursambtenaar. 

Samenwerking 

De bedoeling is dat alle verkoop van groenten en fruit rondom de markt teruggebracht wordt onder de CMP, zodat er weer aanloop is binnen de markt.

Het Crisisteam werd onlangs door districtscommissaris Bhola in bijzijn van marktmeester Dhanai ingesteld. Het team startte gelijk met een kennismakingsronde bij de marktpositie, de mobiele unit en de BBS’ers onder de markt.

“Wij hebben werkafspraken gemaakt over hoe wij gezamenlijk het probleem van de illegale straatventers zullen aanpakken. Daarna heeft het team zich georiënteerd onder zij die momenteel op een illegale manier hun waar ten verkoop aanbieden. Wij gaan de mensen begeleiden, adviseren en samen naar een oplossing zoeken”, besluit ADS Rozendaal.

Bhola is ingenomen met het werk dat het Crisisteam in korte tijd heeft kunnen neerzetten. De burgervader stelt dat dit onderdeel is van het traject van de ingezette ordening van de binnenstad en de stad in zijn geheel. Samen kunnen wij elke uitdaging aan, besluit de dc.

error: Kopiëren mag niet!