Financiën-minister Achaibersing: “Verhoging EBS-tarieven gaat gefaseerd”

De geplande verhoging eind deze maand van de stroomtarieven met 25% , zoals in het IMF-programma staat opgenomen, zal gefaseerd plaatsvinden. Dit zegt Financiën-minister Armand Achaibersing.

Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen vrijdag in de Nationale Assemblee, zei Achaibersing zich ervan bewust te zijn dat de 25% verhoging van de stroomtarieven veel effect zal hebben op de samenleving. De regering is daarom bezig besprekingen te voeren met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, om de geplande verhoging gefaseerd door te voeren om zo de effecten voor de consument zoveel mogelijk te beperken. Verdere details daarover gaf de minister niet.

Wel deelde hij mee, dat de mogelijkheid wordt bekeken om een zogenaamd “life line” tarief te introduceren. Dit zou de stroomverbruiker de mogelijkheid bieden om maandelijks een bepaalde hoeveelheid kWh stroomverbruik gratis te ontvangen. Nadere mededelingen hierover zullen volgens de Financiën-minister binnenkort volgen.

Kostprijs stroom

Met betrekking tot het vraagstuk van de juiste kostprijs van stroom zei Achiabersing, dat deze bezien moet worden vanuit de optiek van mogelijke efficiëntieverbeteringen die binnen de EBS mogelijk zijn. In dit kader is het bureau Ernst & Young in de hand genomen om een doorlichting van het energiebedrijf door te voeren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat de kostprijs is, maar ook wat de besparingsmogelijkheden zijn binnen de EBS. De eerste rapportages van de doorlichting zijn reeds ontvangen en zullen worden besproken met de EBS-directie. De bedoeling is dat na afronding van de doorlichting het eindrapport gepubliceerd zal worden.

Gevolgen oorlog

Achaibersing ging tijdens de begrotingsbehandeling ook in op de effecten van de oorlog in Oekraïne op de voedsel- en brandstofvoorziening. Volgens hem zullen de effecten voor langere tijd aanhouden. Voor wat betreft de leveranties van tarwe is het verwachtbaar, dat behalve verdere prijsverhogingen er ook sprake zal zijn van langere levertijden. Dit komt, omdat de inzaai voor het volgende seizoen in gevaar is gekomen.

Voor wat betreft brandstofvoorziening is het ook verwachtbaar, dat deze verder zal stijgen en leveranties van tijd tot tijd langer zullen duren. Om de effecten van de prijsverhoging op de consument zoveel mogelijk te beperken wordt op dit moment de brandstofprijs aan de pomp voor diesel gesubsidieerd. Dit kost de staatskas maandelijks een bedrag van ruim SRD 100 miljoen.

Thans wordt bekeken om een systeem te introduceren die het mogelijk maakt om de brandstofsubsidie op individuele basis te verstrekken. Na introductie van deze subjectsubsidie zal de subsidie van brandstof voortaan op deze manier plaatsvinden.

SS

error: Kopiëren mag niet!