President Santokhi: “Vervanging ministers moet stagnerend beleid vlot trekken”

De regering is vastbesloten de voorgenomen beleidsdoelen te halen. Het regeerbeleid wordt met het oog hierop voortdurend geëvalueerd en aan de hand daarvan gaat ze thans na waar binnen de regering, bij de diverse instituten en overheidsorganen personen vervangen moeten worden. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi afgelopen week in het RBN radio- en tv programma Kal Aaj Aur Kal.

Waar het bij de president als leider van de regering om te doen is, dat ministers de gestelde doelstellingen van de regering moeten halen. Zonder namen te noemen onderkent de president dat het beleid op bepaalde ministeries stagneert. Op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie was dat duidelijk het geval. De bescherming van de bevolking tegen onbehoorlijke prijsopdrijving en woekerwinsten kwam niet voldoende van de grond.

De huidige minister heeft ondertussen in samenspraak met de relevante actoren de eerste stappen gezet richting verscherpte controle op prijzen van goederen. Op het Kabinet van de President hebben enkele personen aan de hand van resultaten van evaluaties ondertussen een stap terug gedaan.

Managementcapaciteiten

De president zei ook, dat uit bilaterale gesprekken met individuele ministers is gebleken dat op bepaalde ministeries er sprake is van een management capaciteitsprobleem. Hoofdoorzaak hiervan is de uitholling en de sterke politisering die in de afgelopen 10 jaar op diverse ministeries en bij overheidsorganen hebben plaatsgevonden. De betreffende ministers hebben een maand de tijd gehad om het management capaciteitsvraagstuk op hun respectieve ministerie op te lossen. Die periode van een maand loopt tot het eind van de huidige maand. Aan de hand van de evaluatie zal besloten worden of er meerdere ministers vervangen zullen worden.

Coalitiepartner ABOP had eerder aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de evaluatie en te willen wachten tot 2 jaar na de verkiezingen. Voor president Santokhi is het duidelijk: de beleidsdoelstellingen van de regering moeten gehaald worden. “Indien er ministers moeten worden vervangen, zal dat ook gebeuren”, zegt Santokhi. Met coalitiepartner ABOP bestaat hierover geen onduidelijkheid. In de regeringstop zijn er duidelijke afspraken hierover gemaakt. 

Afspraken ABOP en PL

Met betrekking tot gemaakte politieke afspraken tussen ABOP en Pertjajah Lubur (PL) over het beheer van de ministeries van Binnenlandse zaken en Sociale zaken en Volkshuisvesting zegt de president bekend te zijn hiermee. Bij de formatie van het regeerteam hebben deze twee regeringspartijen afgesproken, dat deze twee ministeries gedurende twee jaar onder het beheer van PL zouden komen. De ABOP zou daarna deze twee ministersposten zelf invullen. Zonder aan die gemaakte politieke afspraak te willen komen, zei de president in algemeenheid dat indien ministers goed hebben gefunctioneerd, zij in de gelegenheid moeten worden gesteld hun werk voort te zetten.

SS

error: Kopiëren mag niet!