NH-minister Abiamofo: “Ook politici hebben belangen in de goudsector”

Te midden van een wirwar van grote economische belangen van onder meer politici dwars door alle politieke organisaties heen, moet het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) trachten een deugdelijk en transparant beleid uit te voeren met betrekking tot de ordening van de kleinschalige goudsector. 

Minister David Abiamofo van NH gaf donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement aan, dat het niet eenvoudig is ordening te brengen in de chaotische situatie die bij aantreden van de huidige regering is aangetroffen. Er is sprake geweest van een ongebreideld concessie uitgiftebeleid. Diverse woongebieden van dorpsgemeenschappen in het binnenland zijn zonder medeweten van belanghebbenden in concessie uitgegeven voor goudmijnbouw activiteiten. Zelfs in de bufferzone van de Afobaka waterkrachtwerken zijn goudconcessies uitgegeven. Een groot aantal van de uitgegeven goudmijnbouwrechten is in handen van speculanten die deze ten verkoop aanbieden.

Het grootste probleem bij de kleinschalige goudmijnbouwactiviteiten is de schade aan het milieu.

De kleinschalige goudmijnbouwsector moet volgens minister Abiamofo aangepakt worden, maar dat lijkt niet zo eenvoudig te zijn. De NH-minister kijkt uit naar een teamvergadering met de Nationale Assemblee om zodoende mogelijk aanvullende beleidsinzichten te vernemen. Hij zegt daarvoor helemaal open te staan.

Situatie in beeld brengen

Minister Abiomofo gaf aan, dat bij aantreden van de huidige regering het besluit is genomen om de uitgifte van goudmijnbouwrechten tijdelijk stop te zetten. Dit is gedaan om een inventarisatie te maken van het tot dan gevoerde beleid. Ook moest goed in beeld gebracht worden de vele klachten die er bestaan op het stuk van conflicten tussen concessiehouders en lokale gemeenschappen.

Een aantal dorpsgemeenschappen in het binnenland zit met het probleem dat mijnbouw concessierechten zich midden in hun woongemeenschappen bevinden. Dit zorgt voor conflictsituaties. Ook overlappen uitgegeven concessiegebieden elkaar, met als gevolg conflicten tussen houders van mijnbouwrechten.

Ook moest in beeld gebracht worden wat de gevolgen zijn van de 60 tot 70 mijnbouwrechten die op de valreep door de vorige regering waren uitgegeven. De inefficiëntie van staatsinkomsten uit de kleinschalige goudsector vormt ook een groot probleem. Wat ook speelt is de goudwinning in de waterwegen op en rond het stuwmeer.  Het huidig beleidskader op zijn ministerie is erop gericht de kleinschalige goudwinning te ordenen. Deze is gericht op milieubescherming en rekening houdend met de belangen van de lokale gemeenschappen. Niet uit het oog moet worden verloren, dat meer dan 25.000 personen hun brood verdienen in de kleinschalige goudmijnbouw.

Beleid

Na 22 maanden zegt Abiamofo ondertussen een goed beeld te hebben hoe de verschillende belangen in de sector lopen.

Zoals bij elk sector spelen in de goudsector ook economische belangen. Ook politici hebben belangen in de goudsector, al is het dat zij belangen van goudconcessiehouders behartigen. “Wat wij niet moeten hebben is dat er sprake is van belangenverstrengeling”, aldus minister Abiamofo. Hij vroeg het parlement om hem de ruimte te geven om het beleid van ordening van de sector zoals dat reeds binnen een beleidskader is geplaatst uit te voeren. Het is volgens hem een ander beleid dan wat gevoerd is geweest. “Het is niet eenvoudig”, gaf hij toe.

SS  

error: Kopiëren mag niet!