Inspecteur Max Terborg nieuwe leider Mobieke Eenheid

Inspecteur Max Terborg (zie foto) is de nieuwe leidinggevende bij de Mobiele Eenheid (ME) van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij neemt het roer over van commissaris Sjaam Debi-Tewari, die vanaf 2013 het bevel heeft gevoerd over deze interventie eenheid. De ceremoniële commando-overdracht heeft woensdag 11 mei plaatsgevonden in het Politie Opleidingscentrum.

Waarnemend korpschef Ruben Kensen sprak zijn waardering uit aan het adres van beide politiefunctionarissen.

Hij bedankte commissaris Debi-Tewari en zei op diens medewerking te blijven rekenen. De korpschef is ervan overtuigd dat inspecteur Terborg niet onder zal doen en dat met zijn aanstelling de ME in goede handen is. De waarnemend korpschef merkte op dat een goede leider altijd voor een goede vervanging zorgt. Hij weet dat inspecteur Terborg vooral wat betreft discipline het werk van Debi-Tewari zal voortzetten.

Kensen riep de ME op de teamgeest erin te houden zodat er goed gepresteerd kan worden. Verder gaf hij de nieuwe operationele commandant alvast mee zich in te spannen voor genderevenwicht binnen de ME, aangezien er binnen de politieorganisatie capabele vrouwen zijn die graag bij deze eenheid willen functioneren.

Commissaris Debi-Tewari (zie foto hierboven) nam de leiding bij de ME in 2013 over van inspecteur Hoepel. Hij sprak van mooie momenten en blikte terug op hoogtepunten en dieptepunten. De aftredende commissaris noemde het een eer om op deze manier afscheid te nemen van de ME. Hij gaf aan beschikbaar en bereid te zijn een adviserende rol te spelen. Aan de ME-manschappen vroeg Debi-Tewari dat zij dezelfde ondersteuning geven aan de nieuwe leiding.

Net als Debi-Tewari neemt ook regiocommandant commissaris Orlando Jacott als strategisch commandant afscheid van de ME. Hij bedankte Debi-Tewari voor diens goed gemotiveerde inzet gedurende de afgelopen jaren. Over de aftredende operationele commandant zei Jacott: “Een man die er niet voor schroomt om met de vuisten op tafel te slaan wanneer zaken niet naar tevredenheid verlopen of verkeerd worden aangepakt en durft om personen in verband met de discipline te corrigeren.” Hij vroeg inspecteur Terborg zich sterk te maken voor zijn nieuwe verantwoordelijkheid en een zodanig beleid uit te stippelen dat de groei van de ME binnenkort zichtbaar wordt voor eenieder.

Inspecteur Terborg: “Ik stap in een rijdende trein en samen zullen wij ons sterk maken om de veiligheid op Surinaams grondgebied gezamenlijk te waarborgen. U en ik zullen het samen doen, we zullen samen de strijd aanbinden om er het beste van te maken. Die rijdende trein zal niet langzamer gaan, maar zal blijven rijden.”

Hem werd door de nieuwe strategisch commandant, commissaris Bryan Isaacs, veel succes toegewenst. Isaacs sprak namens het Interim Management Team, IMT, zijn dank uit aan het adres van commissaris Debi-Tewari voor diens jarenlange inzet en toewijding. Eveneens bedankte hij commissaris Jacott voor zijn bijdrage aan de ME.

Isaacs gaf verder aan dat de ME na de commando-overdracht zal ressorteren onder de directeur Operaties. Volgens hem wordt het commando zodanig overgedragen dat het werk van de ME zonder stagnaties kan worden voortgezet.

De ME is, naast de basispolitie en de gespecialiseerde politie, net als de Regio Bijstandsteam (RBT’s) en het Arrestatieteam (AT) een interventie-eenheid van het KPS. De kracht van deze eenheid is volgens Isaacs gelegen in het feit dat de ME geen afdeling is, maar een team op afroep beschikbaar.

Het IMT onderkent. dat de ME toegerust zal moeten worden met de nodige tools. De volgende stap die gezet zal worden is het voorzien in de meest basale zaken zodat deze eenheid haar werk veilig kan verrichten.

error: Kopiëren mag niet!