Interpol: “Gillmore Hoefdraad slachtoffer van politieke vervolging”

“Regering heeft ten onrechte beleidsbeslissingen te goeder trouw van Hoefdraad gecriminaliseerd”

De internationale opsporingsorganisatie Interpol haalt ongemeen fel uit naar de regering en het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname.Volgens de organisatie heeft zij de gezochte en op de vlucht zijnde oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad ten onrechte op de zogenoemde internationale signaleringslijst geplaatst. Hoefdraad werd in december vorig jaar tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, verduistering en overtreding van de Anti-Corruptiewet.

“Doelwit van onwettige, politiek gemotiveerde aanklachten”

“De heer Gillmore Hoefdraad, voormalig minister van Financiën (2015-2020) en president van de Centrale Bank van Suriname (2010-2015), is het doelwit van onwettige, politiek gemotiveerde aanklachten sinds zijn partij de nationale verkiezingen in 2020 verloor”, aldus Interpol deze week in een verklaring. 

“Fundamentele rechtsbescherming ontbrak”

“Hij verliet een carrière bij het Internationaal Monetair Fonds, waar hij noodlijdende economieën over de hele wereld hielp om zijn thuisland te dienen. De regering van Suriname heeft ten onrechte beleidsbeslissingen te goeder trouw gecriminaliseerd die door de heer Hoefdraad en de vorige regering zijn genomen tijdens een financiële crisis die verergerde met de Covid-19-pandemie. Op basis van beschuldigingen die eerder werden afgewezen door de Nationale Assemblee, werd de heer Hoefdraad bij verstek veroordeeld in een zaak waarin fundamentele rechtsbescherming ontbrak.”

Interpol trekt door Suriname gevraagde rode kennisgeving in

In een beslissende erkenning van Suriname’s onwettige vervolging van de heer Hoefdraad, heeft Interpol de door Suriname gevraagde rode kennisgeving ingetrokken waarin om zijn aanhouding en uitlevering werd verzocht, zo schrijft de organisatie.

“Vervolging Hoefdraad politiek gemotiveerd”

“Op 14 april 2022 heeft Interpol een gedetailleerd besluit van 11 pagina’s uitgevaardigd waarin wordt bevestigd, dat de vervolging door Suriname van de heer Hoefdraad politiek gemotiveerd is en in strijd is met de regels van Interpol. Het besluit van Interpol rechtvaardigt de heer Hoefdraad als slachtoffer van politieke vervolging, wiens mensenrechten op grove wijze zijn geschonden door de Surinaamse regering. Deze beslissing bevestigt dat Suriname geen bewijs heeft van zelfverrijking, maar toch doorging met beschuldigingen van verduistering met het argument, dat alleen de Staat profiteerde van de acties van de heer Hoefdraad als minister van Financiën. Interpol vond de aanklacht tegen de heer Hoefdraad ernstig verontrustend en onvoldoende duidelijk zoals vereist door de statuten en regels.”

De beslissing van Interpol is volgens de organisatie “een veroordeling van het rechtssysteem van Suriname, dat is ontmaskerd als onafhankelijkheid en het niet respecteren van de fundamentele rechten van zijn volk.”

Interpol stelt verder, dat Hoefdraad’s advocaten in de VS (mr. Meg Hobbins) en Suriname (mr. Murwin Dubois) vorderingen hebben ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten. “De heer Hoefdraad zal deze inspanningen voortzetten om de Surinaamse autoriteiten verantwoordelijk te houden voor acties die zijn leven en vrijheid onterecht hebben bedreigd”, aldus Interpol.

Openbaar Ministerie Suriname

Het Openbaar Ministerie in Suriname had 9 juli 2021 tegenover de redactie van Dagblad Suriname bevestigd, dat op 8 juli oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad ‘op de internationale signaleringslijst van Interpol is geplaatst’. Dit was gebeurd nadat Suriname ‘daadwerkelijk informatie regarderende dhr. Gillmore Hoefdraad had verstrekt aan Interpol’.

Volgens het OM had de plaatsing van Hoefdraad op de ‘wanted’ lijst van Interpol ‘tot gevolg, dat indien dhr. Hoefdraad gesignaleerd wordt, er kan worden overgegaan tot aanhouding’.

Hoefdraad werd van elf strafbare feiten verdacht, waaronder overtreding van de Bankwet, de Wet Witwassen, ambtsverduistering en oplichting. Hij is al vele maanden onvindbaar voor de lokale autoriteiten.

“Most Wanted List” Korps Politie Suriname

Een paar dagen geleden werd de oud-bewindsman nog op een ‘Most Wanted List” van het Korps Politie Suriname geplaatst.

De redactie van Dagblad Suriname heeft getracht reacties te krijgen van zowel het Openbaar Ministerie in Suriname als van Interpol in de Franse stad Lyon, maar reacties zijn vooralsnog uitgebleven.

PK

error: Kopiëren mag niet!