OM bestudeert besluit Interpol inzake Hoefdraad nader alvorens te reageren

Beslissing Interpol geen invloed op strafproces Hoefdraad

Naar aanleiding van berichten die in de media zijn verschenen omtrent het besluit van Interpol inzake de voortvluchtige en thans veroordeelde ex- minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wenst het Openbaar Ministerie (OM) het volgende te verduidelijken.

Door Suriname is in de periode van mei 2021 het proces opgestart om gebruik te maken van het middel tot internationale signalering van Gillmore Hoefdraad, via Interpol. Nadat daartoe de formaliteiten in acht zijn genomen is op 8 juli 2021 bericht van Interpol ontvangen waarbij de mededeling is gedaan dat de Red Notice gepubliceerd zal worden. Deze publicatie had betrekking op dat deel van het netwerk welke slechts toegankelijk is voor Interpol autoriteiten.

Voor publicatie op uiteindelijk de publieke website, zoals verzocht door Suriname, werd de aanvraag conform Interpol procedures verwezen naar de “Notices and Diffusions Task Force” van de organisatie. Door bedoelde afdeling is meerdere malen aanvullende informatie opgevraagd, waarop Suriname steeds, prompt en breedvoerig heeft gereageerd.

Thans heeft Interpol, op basis van haar interne beoordelingen, besloten dat de data met betrekking tot de persoon van Gillmore Hoefdraad verwijderd zal worden. Het openbaar Ministerie zal dit besluit nader bestuderen en nagaan of en op welke wijze zij hierop naar de organisatie toe zal reageren.

Deze beslissing van Interpol heeft op generlei wijze invloed op het Surinaams strafproces. De uitspraak van het Hof staat nog recht overeind. Hoefdraad is bij vonnis op17 december 2021, na goed te zijn gedagvaard en niet te zijn verschenen, bij verstek veroordeeld tot 12 jaren gevangenisstraf. Tegen deze beslissing heeft hij verzet aangetekend, doch omdat hij niet persoonlijk is verschenen, zoals de wet dat voorschrijft, is het verzet vervallen verklaard. Tegen deze beslissing heeft hij thans beroep ingesteld en dient de behandeling van het beroep afgewacht te worden. Nadat het vonnis onherroepelijk is geworden zal die dan ook geëxecuteerd worden.

Het signaleren van een gezochte persoon via Interpol is slechts een instrument waarvan gebruik gemaakt kan worden om internationaal op te sporen, doch zijn er nog tal van mogelijkheden binnen de internationale samenwerking. Het internationaal instrumentarium van onder andere verdragen en justitiële en politiële samenwerking heeft haar nut en effectiviteit steeds bewezen en ook in casu zal van deze mogelijkheden gebruik worden gemaakt, aldus een door het OM woensdagavond 11 mei uitgebracht persbericht.

error: Kopiëren mag niet!