Herbouwde loopbrug Plutostraat opgeleverd

Commissariaat Paramaribo Noord-Oost doet werkzaamheden in eigen beheer

In aanwezigheid van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, Gracia Emanuel minister van Regionale Ontwikkeling en Sport en districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost werd gisteren een gerehabiliteerde loopbrug in gebruik genomen. Ook de lokale schoolleiding van O.S. Tourtonne 3, ressortraadsleden en buurtbewoners waren aanwezig. 

Volledig herbouwd

Het Commissariaat heeft de loopbrug tussen de Plutostraat en Toekanstraat herbouwd en gerehabiliteerd. De loopbrug bevond zich enige tijd in deplorabele staat en vormde een direct gevaar voor veelal de schoolkinderen van de buurt die er gebruik van maken. Het Commissariaat heeft in eigen beheer de brug aangepakt. Medewerkers van de Technische Dienst van het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost hebben hieraan hun krachten gegeven. Dit gebeurde in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Afdeling Bruggen. 

Klachten

Op de laatst gehouden hoorzitting in het ressort Rainville hebben de buurtbewoners en de leerkrachten van OS Tourtonne 3 dit probleem aangehaald. In samenwerking met de ressortraads- en districtsraadsleden heeft districtscommissaris Bhola gehoor gegeven aan de klant en het probleem aangepakt.

Minister Emanuel vroeg buurtbewoners om vooral goed gebruik te maken van de brug en vernieling tegen te gaan.

Ook districtscommissaris Bhola stond stil bij het belang van de verbinding en vroeg buurtbewoners om in contact te treden met het Commissariaat en de autoriteiten indien zij ongeregeldheden constateren. De burgervader en bewindslieden toonden zich ingenomen met het werk van de Technische Dienst van het Commissariaat. De financiering van de brug vond volledig plaats uit de middelen van het Commissariaat. 

error: Kopiëren mag niet!