BiZa gestart met Nationaal Bevolkingsbeleid 2021-2040

Bevolkingsbeleid bepaalt de principes, doelstellingen en het beleid dat wordt gevoerd door een land met betrekking tot bevolkingsvraagstukken, die van invloed zijn op de toestand van de bevolking. Gedacht moet worden aan variabelen in bevolkingsgroei en de belangrijkste elementen hiervan. Hiertoe vond dinsdag in het Courtyard by Marriott hotel de lancering plaats van het Nationaal Bevolkingsbeleid 2021-2040.

Na een toespraak van minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft Michele Jules, als beleidsadviseur verbonden aan BiZa, een uitvoerige presentatie gehouden over de doelstellingen van een nationaal bevolkingsbeleid. Jules is de coördinator Bevolkingsbeleid en heeft aangeven hoe de formulering van het document tot stand is gekomen. 

Het nationaal bevolkingsbeleid van Suriname zal worden gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de nationale ambities zoals opgenomen in de Grondwet. De visie van het beleid is afgeleid van de internationale verplichtingen en nationale prioriteiten van het land. Het beleid zal bijdragen aan de continue nationale inspanningen voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de bewoners door middel van systematische integratie van bevolkingsdynamieken….  

Inzicht in demogradische ontwikkelingen noodzakelijk   

Minister Somohardjo benadrukte, dat om de welvaart, welzijn en economische groei te bevorderen het noodzakelijk is dat de overheid over inzicht beschikt in de demografische ontwikkelingen van het land. ‘

“Het is daarbij ook van belang om te beschikken over een integrale op mensenrechten gefundeerde duurzame ontwikkelingsvisie, waarbij rekening wordt gehouden met het aspecten gender, klimaatverandering en milieu”, sprak de bewindsman. Hij benadrukte ook, dat kwetsbare groepen niet vergeten mogen worden. Hij gaf aan, dat zijn departement een tijdje geleden het initiatief heeft genomen om van start te gaan met het formuleren van het nationaal bevolkingsbeleid.

“Voorafgaand werd er in samenwerking met verschillende stakeholders een bevolkingsanalyse gemaakt, die als grondslag moest dienen voor het beleid. Inmiddels is dit gepresenteerd aan de regering en goed bevonden in de regeringsraad”, aldus de bewindsman. Het Nationaal Bevolkingsbeleid 2021-2040 zal nu zijn weg moeten vinden naar De Nationale Assemblee, waarna het traject van implementatie van start zal gaan. 

Jules stelde verder, dat de Surinaamse overheid al in 2005 de intentie had om een bevolkingsbeleid te formuleren. Echter is het nu pas gelukt dit te lanceren. “Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de uitdagingen in de samenleving en die neergepend in tien doelstellingen die we komende 19 jaren willen gaan adviseren.” Hij benadrukte, dat het doel van het nationaal bevolkingsbeleid is om ontwikkelings- en strategische plannen empirisch en mensgericht te onderbouwen. De richting van het beleid zal indicatief zijn, waarbij lange termijn doelen en doelstellingen worden aangegeven. Deze zullen worden vertaald naar concrete mensgerichte en op mensenrechten gebaseerde actieprogramma’s.

error: Kopiëren mag niet!