President Santokhi voert overleg met medisch specialisten – Zij willen centraal management

In een brainstormsessie met Surinaamse medisch specialisten heeft president Chandrikapersad Santokhi maandag op zijn kabinet de discussie gestart om het zorgbeleid te structureren en te decentraliseren.

“Er is een kritieke situatie bij de inrichting van de gezondheidszorg en er zal moeten worden nagegaan wat er aangeschaft moet worden om de zorg te garanderen”, geeft het staatshoofd aan. Om de herinrichting van zorg effectief aan te kunnen pakken zijn er ideeën en suggesties van de specialisten nodig.

Door de aanwezige specialisten, bestaande uit onder meer cardiologen en radiologen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, werd geopperd een bestuursvorm voor alle ziekenhuizen onder een dak te creëren. Er zal tevens moeten worden gekeken naar de kosten voor zowel de burger als voor de staat. Van dat punt uit zal gesproken moeten worden met iedereen betrokken bij de gezondheidszorg met name de gezondheidsmedewerkers, de regering en burgers.

Glenn Oehlers, cardioloog bij het AZP, gaf aan een “point of care” in te stellen. Dit zou ervoor moeten zorgdragen dat de zorg gedecentraliseerd wordt. Men gaat naar de mensen toe. Minister Krishna Mathoera, ad interim van het ministerie Volksgezondheid, gaf aan dat de gehele gezondheidszorg opstelling gewijzigd moet worden.

Tijdens de bijeenkomst werden ook het management en het besluitvormingsprobleem bij het Wanica Ziekenhuis en het Mungra Medisch Centrum te Nieuw-Nickerie besproken. De specialisten hebben de regering gevraagd hen hierbij te ondersteunen.

“De regering zal zich laten leiden door de beste inzichten, hiertoe heb ik de noodzakelijkheden van beide ziekenhuizen nodig”, stelde de president. Hij informeerde de groep over de gesprekken die hij heeft gevoerd met Siemens Nederland en dat er snel actie ondernomen moet worden wat reorganisatie betreft. “Een samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is niet uitgesloten”, zei het staatshoofd. 

De aanwezige specialisten waren het er unaniem over eens dat het Wanica Ziekenhuis goede mogelijkheden biedt voor investering en uitbreiding. “Het Wanica Ziekenhuis is onderdeel van een integrale discussie. Alleen door reorganisatie kan een ziekenhuis goed gaan draaien en kunnen we zien hoe we met onze ziekenhuizen omgaan. Alles heeft te maken met efficiëntie en zal er structuur moeten worden gebracht in het geheel”, stelde het staatshoofd.

error: Kopiëren mag niet!