WWF Guianas doet onderzoek naar de jaguar met ‘camera-traps’

Het WWF Guianas heeft zogenoemde camera-traps uitgezet om een beeld te krijgen van waar jaguars zich bevinden en om enig zicht te krijgen op hun populatie.

Anna Mohase is hiermee binnen het WWF Guianas belast. Tegenover de redactie van Dagblad Suriname zegt Mohase: “Ja, het is juist, het WWF voert momenteel een onderzoek uit waarbij cameravallen worden geïnstalleerd op zes verschillende locaties in het land met als doel de status en populatie van jaguars in Suriname vast te stellen. Het gaat om twee locaties in het diepe zuiden van Suriname, twee in het gebied van de zogenoemde Greenstone Belt en twee in het kustgebied van Suriname. Dit maakt een beoordeling mogelijk van habitats en de impact van menselijke activiteiten op de beweging, de aanwezigheid van jaguars in elke zone.”

De zes locaties zijn te Curuni, Sipaliwini, Brownsberg, Boven Coesewijne, Galibi en Peperpot, aldus een nadere specificatie van Mohase. “Elke locatie gebruikt een methodologie waarbij 50 camera’s per locatie in clusters worden opgesteld. Vier van de zes locaties zijn al voorzien met cameravallen.”

Op de vraag of er al positieve resultaten zijn waar te nemen, met andere woorden, zijn jaguars door middel van die camera’s vastgelegd/in beeld gebracht en zo ja waar, antwoordt Mohase:

“Verschillende cameravallen hebben al beelden van jaguars in het gebied vastgelegd, maar minstens zo belangrijk is dat de camera’s ook andere katachtigen- en prooisoorten in de gebieden hebben kunnen vastleggen. De beelden laten een relatief gezonde habitat zien. Dit komt uit voorlopige gegevens en die worden nog verwerkt.”

In diverse landen in Midden- en Zuid-Amerika heeft men bij benadering al vastgesteld hoeveel jaguars in een land leven. In Argentinië bijvoorbeeld zou het gaan om nog slechts zo’n 200-500 jaguars terwijl het dier totaal is verdwenen in El Salvador en Uruguay. Tot de dag van vandaag is onduidelijk hoe groot de jaguarpopulatie in Suriname. 

Volgens de WWF Guianas medewerkster is het doel van het camera-trap project “om op basis van de verzamelde gegevens de jaguarpopulatie in Suriname te kunnen beoordelen door basisinformatie te creëren”.

Nationale jaguar-strategie

Inmiddels wordt gewerkt aan een breed opgezet plan, met internationale organisaties, om de jaguar in Suriname effectief te beschermen.

“Het WWF zal via zijn project, dat steun heeft van verschillende non-gouvernementele organisaties, waaronder het Amazon Conservation Team, Conservation International en Panthera, en de academische wereld (Anton de Kom Universiteit van Suriname,  National Zoological Collection of Suriname, Neotropical Wildlife and Environmental Studies – Neowild) de resultaten uit het project gebruiken om een Nationale Jaguar-strategie voor Suriname, een gemeenschaps monitoringsplan te ontwikkelen en om pleitbezorging te versterken.”

Primeur

Volgens Mohase zorgt het samenbrengen van non-gouvernementele organisaties en de academische wereld ervoor, “dat de expertise in het land, op dit gebied van het behoud van jaguar, allemaal rond dezelfde tafel wordt gebracht – een primeur om iedereen samen te laten werken of bij te dragen aan één project -, kennis delen, gezamenlijk plannen en middelen effectief beheren in de richting van één gemeenschappelijk doel; tot stand brengen van een jaguarpopulatie voor Suriname, behoud van jaguars”.

Brownsberg

Overigens zijn in het recente verleden ook hier en daar camera-traps geplaatst in het kader van onderzoek naar de jaguar. Zo waren zo’n 27 cameravallen op 16 locaties geplaatst op Brownsberg, zo zei Vanessa Kadosie van Neowild op 26 februari 2021 in een uitgebreid artikel over het stropen van/jagen op jaguars in Suriname op de website Mongabay.com. Behalve enkele jaguars (zie foto) werden zelfs jagers op beeld vastgelegd. Ook verdwenen enkele jaguars plotseling weer uit beeld en doken geluiden op over handel in lichaamsdelen van jaguars in de omgeving van het natuurpark Brownsberg.

In Suriname is inmiddels de jaguar duidelijk in beeld gekomen, bewustwording begint op gang te komen, mede door activiteiten van onder andere het WWF Guianas en Conservation International Suriname/Panthera. Natuurbeschermingsorganisaties hebben zich gebundeld en gewerkt wordt aan een groots opgezet plan ter bescherming van de jaguarpopulatie.

PK

error: Kopiëren mag niet!