President Santokhi: “Niet laten afleiden door grenskwestie in samenwerking met Guyana”

President Chandrikapersad Santokhi zegt, dat de regering in de samenwerking voor strategische ontwikkeling met de buurlanden zich niet zal laten afleiden door grenskwesties met Guyana.

“De grenskwestie rond Tigri is een heel belangrijke en zal worden opgelost”, aldus de president. Volgens afspraak tussen beide landen wordt deze kwestie besproken op een speciaal daartoe ingesteld platform. Evenals alle andere grensoverschrijdende kwesties vallen de besprekingen over de grens direct onder toezicht en verantwoordelijkheid van het hoogste niveau van de regeringen van beide landen.

“Een ding moet duidelijk zijn: Tigri en de Corantijnrivier is Surinaams grondgebied”, zei president Chandrikapersad Santokhi afgelopen  zaterdag in het RBN radio- en TV-programma Kal Aaj Aur Kal. Hij was er live en ging in op actuele onderwerpen die onder de bevolking leven. Het “statement” over de grenskwestie met Guyana volgde op een vraag aan de president, of hij de territoriale soevereiniteit en integriteit van het Surinaams grondgebied niet in het geding brengt met de gezamenlijke activiteiten op de Corantijnrivier. Gewezen werd op de bouw van een brug en visserijactiviteiten.

Tigri en Corantijnrivier zijn Surinaams grondgebied

President Santokhi benadrukte, dat de regering een gerichte oplossing zal vinden in de kwestie Tigri. Het staat op de agenda van de regering. De vorige regering had ervoor gekozen om niet over Tigri te praten. “Deze regering gaat wel over Tigri praten”, aldus de president.

Santokhi zette in het kort uiteen wat de Surinaamse ontwikkelingsstrategie is in de samenwerking met de buurlanden Guyana en Brazilië. Suriname wil met de twee buurlanden gezamenlijke investeringen tot stand brengen op economisch- en industrieel gebied, alsook op de gebieden van goederen- en personenverkeer, toerisme, klimaat en infrastructuur. Het noordoostelijk deel van Brazilië zal aansluiting vinden op de grote economische ontwikkelingen die in Suriname en Guyana gaande dan wel op komst zijn. Er zijn volgens president Santokhi zoveel zaken die met Guyana kunnen worden afgesproken die te maken hebben met de olie- en gasindustrie. Het te exploiteren gas voor de kust van beide landen kan gezamenlijk worden geëxploiteerd. Het gas als goedkope energie kan naar het oosten van Suriname en westen van Guyana getransporteerd worden om grote industriële ontwikkelingen op gang te brengen, waaronder de exploitatie van bauxietreserves in beide landen. 

Grote ontwikkelingen

Met de aansluiting via de snelweg met noordoostelijk Brazilië kan ook gas worden verkocht en komen er andere economische en industriële ontwikkelingen op gang. De Surinaamse haven kan met de snelwegverbinding dienen als de dichtstbijzijnde haven voor containervervoer voor Brazilië.

De bouw van de brug over de Corantijnrivier en de bouw van de diepwaterhavens in  Nickerie moeten volgens Santokhi mede tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen worden bezien. De president wees op de enorme economische opleving, werkgelegenheid en investeringen die deze gezamenlijke ontwikkelingsstrategie met de buurlanden teweeg zullen brengen voor Suriname. “Ik laat mij daarom niet afleiden door een grenskwestie met Guyana”, aldus de president, die evenwel benadrukte, dat de grenskwestie een heel belangrijke is. Daarvoor zal er een gerichte oplossing worden gevonden.

SS

error: Kopiëren mag niet!