Personeel overheidsinstanties krijgt training inspectie vissersboten

In aanloop naar de ratificatie van de Port State Measures Agreement (PSMA) in de strijd tegen Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde (IOO/IUU, Illegal, Unreported & Unregulated)  visserij zal het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, een training verzorgen in het inspecteren van vissersvaartuigen.

De training zal worden uitgevoerd door trainers van de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) en is erop gericht om de verschillende belanghebbende autoriteiten voldoende achtergrondinformatie en kennis te verschaffen om op efficiënte en correcte wijze inspecties van vissersvaartuigen in de havens uit te voeren. De training bestaat zowel uit een theoretisch als praktisch gedeelte.

De training vindt plaats van 9 tot en met 13 mei in hotel Torarica. De deelnemers moeten woensdag 11 mei praktische oefeningen uitvoeren op visserij aanlandingsplaatsen.

Aan de training neemt personeel deel van verschillende overheidsinstanties, die elk een rol te vervullen hebben in het tegengaan van illegale visserijactiviteiten, te weten het Directoraat Visserij (LVV), de Kustwacht Suriname, de Maritieme Politie, de Marine, de MAS (Maritieme Authoriteit Suriname), de Arbeidsinspectie, de Douane, Cevihas N.V., Havenbeheer N.V., het Viskeuringsinstituut en SAIL N.V.

Naast het delen van technische kennis en ontwikkelen van inspectie vaardigheden, heeft de training ook tot doel om de samenwerking tussen alle deelnemende autoriteiten te versterken. IOO-visserij kan immers enkel op effectieve wijze worden aangepakt indien de bevoegde instanties correct en efficiënt met elkaar samenwerken.

De training vormt een voortzetting van een samenwerking die in 2020 is ingezet en reeds heeft geleid tot de gezamelijke ontwikkeling van een “Nationale Strategie en Roadmap” voor IOO-bestrijding en een concept Memorandum of Understanding (MoU) tussen alle betrokken instanties.

De training vindt plaats met technische ondersteuning van de FAO en middelen die beschikbaar gesteld zijn via een grant van de IDB “Technical assistance for Sustainable Fisheries Practices”.

error: Kopiëren mag niet!