KPS heeft eigen VIP-vereniging

Gepensioneerde leden van het Korps Politie Suriname (KPS), gebundeld in de belangenvereniging Very Important Persons (VIPs), hebben zaterdag 7 mei een gezellig samenzijn gehad op het recreatieoord Kraka. Bij deze gelegenheid is de VIP-KPS in oprichting officieel geproclameerd, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname. 

Door de versoepelde Covid-maatregelen was het na lange tijd weer mogelijk een recreatiedag te organiseren voor de gepensioneerden van het KPS. Er is voor gekozen deze groep VIP te noemen, aangezien de benaming ‘gepensioneerden’ niet meer op hen van toepassing wordt geacht.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de organisatie VIP-KPS te lanceren. Deze heeft onder andere tot doel het sociale en recreatieve bewustzijn bij de VIPs te doen toenemen. Daarnaast richt de VIP-KPS zich op de rechtspositie van het gepensioneerde politielid, aangezien een gewezen agent geen lid meer is van de politiebond.

“VIPs moeten daadwerkelijk een VIP-behandeling krijgen”, zei ex-hoofdinspecteur Leroy Cadogan, die voorzitter is van VIP-KPS.

Cadogan werd door een commissaris van politie betrokken in het initiatief om de gepensioneerde leden van het KPS een VIP-identiteit te geven met juridische ondersteuning. De gepensioneerden worden dan lid van de VIP-KPS. Leden ontvangen een VIP-kaart waarmee ze voorkeur krijgen bij verschillende administratieve diensten, beginnende bij de politiebureaus. “Het past niet, dat iemand die 40 jaren gediend heeft in het korps, in de rij moet staan voor het verlengen van een rijbewijs “, aldus Cadogan. Carlo Hunsel mocht als gewezen hoofdcommissaris, in rang de hoogste ex-politieman, als eerste een VIP-kaart in ontvangst nemen. 

Inspecteur Milton Kensmil die als hoofdcoördinator van de recreatiedag optrad, spreekt van een geslaagde activiteit. Hij legde er de nadruk op, dat de VIPs deels zelf erop moeten toezien dat het een steeds terugkerend evenement wordt. Daarom zullen zij het contact met elkaar moeten onderhouden. Verder zouden beleidsmakers en overige diensten ook dergelijke activiteiten moeten organiseren voor gepensioneerden.

Om de leden ook uit te dagen van de hedendaagse technologie gebruik te maken, heeft de organisatie alvast een WhatsApp-groep aangemaakt.

error: Kopiëren mag niet!