Assembleelid Debie (VHP): “Prijzen producten van eigen bodem stijgen fors”

Tijdens de behandeling deze week van de begroting over het dienstjaar 2022 in De Nationale Assemblee (DNA) zei het Assembleelid Rajindre Debie (VHP), dat de bankdirecteuren beweren dat er momenteel een overvloed aan cash dollars in de economie is. “Minister betekent dit dat wij vanaf heden kunnen stoppen met produceren en exporteren?”, vroeg het DNA-lid.

“Waarom moeten investeerders met dollars hier naar toe gehaald worden om te investeren, terwijl wij gewoon hier zitten te bossen met valuta?”, vroeg hij zich af. Debie merkte op dat “de tijd dan aangebroken zijn, dat Surinamers nu in het buitenland kunnen investeren”. Ook vroeg hij of het land uit de crisis is. “Gaan we de samenwerking met het IMF nu opzeggen? Dalla lai now.”

Debie zei toch weer te herhalen “dat wij als land/natie door het beleid danwel wanbeleid van de vorige regering zijn beland in een zeer omvattende crisis”. Hierover merkte het DNA-lid op: “We waren al bezig uit de nationale crisis te geraken en dan krijgen we de effecten van Oekraïne en Rusland.”

Hij verwees naar de jaarrede van de president waarin deze aangaf, dat naast deze financieel-monetaire maatregelen en hervormingen, ook de verhoogde productie van belang is.

De economische groei zal gestimuleerd worden door diepte-investeringen en facilitering hiervan in verschillende productie en dienstverlenende sectoren. Dit zal resulteren in een toename van de productiviteit, het bevorderen van diversificatie, het stimuleren van kleine- en middelgrote bedrijven.

Hij haalde ook aan, dat de president erop had gewezen, dat het grootste belang nog steeds is, het realiseren en het waarborgen van de voedselzekerheid en voedselveiligheid, voor de Surinaamse bevolking.

Uitgangspunt van het agrarisch beleid is, dat de agrarische sub sectoren, in samenwerking met de private sector verder ontwikkeld moeten worden, waarbij de overheid, zoveel als mogelijk faciliterend optreedt. Dit beleid moet bijdragen aan herstel, stabilisatie en groei van de economie.

Debie merkte op, dat de laatste tijd juist de prijzen van landbouwproducten fors zijn gestegen. Zo was de prijs van boulanger in januari van SRD 350 naar nu SRD 900 en SRD 1.000 per zak gestegen. “De prijs van oker is toegenomen van SRD 250 naar SRD 700 per krat.” Andere producten die Debie aanhaalde waren antroewa, sopropo, peper en kousenband. De laatste steeg van SRD 50 naar SRD 100 per bundel, volgens zijn betoog.

Verdienen

Debie wees er ook op dat het niet zo is, dat door de prijsverhogingen de boeren nu veel verdienen. “Het tegendeel is waar. De prijzen gaan omhoog vanwege schaarste en gering aanbod op de Centrale Markt.”

Het DNA-lid stond er ook bij stil, dat vanwege de hoge groenteprijzen de consumenten in grote problemen komen. “De mensen hebben het al moeilijk met de prijs van importproducten en nu zien ze de prijzen van producten van eigen bodem fors stijgen.” Debie wilde weten wat de oorzaak is van de stijging, maar ook wat het ministerie hieraan zal doen. “Hoe zal de voedselzekerheid gegarandeerd worden?”

Verder wees hij op de ruim 70 procent van Haïtianen die betrokken waren in de tuinbouw, dat die het land hebben verlaten vanwege de economische situatie.

Duurzame agrarische sector

Ook merkte hij op, dat de agrarische sector de komende jaren duurzamer ontwikkeld moet worden. “Bij duurzame agrarische ontwikkeling raakt bijvoorbeeld de voorraad grondstoffen niet op. Ook houdt duurzame landbouw rekening met klimaatverandering  en zorgt voor behoud van biodiversiteit.”

Debie noemde het belang van areaaluitbreiding door de Surinaamse landbouwers samen met de overgebleven Haïtiaanse landbouwers om de achteruitgang in areaal op te vangen in de tuinbouwsector. “De vraag hierbij is, wat gaat het ministerie doen, zodat de overgebleven Surinaamse en Haïtiaanse landbouwers gestimuleerd worden om aan areaal uitbreiding te doen?”, vroeg het Assembleelid.

Machinediensten

Hij wees verder op de dure bestrijdingsmiddelen, kunstmest, machine diensten. “Landbouwers zeggen dat zonder graafmachine in deze tijd het beoefenen van landbouw ook in de tuinbouwsector onmogelijk is.”

Aandacht werd gevraagd voor de dure machinediensten. Het aangehaalde tarief varieert van gemiddeld SRD 1.000 per uur of  SRD 9.000 per dag. Ook de inzet van een tractor is duur en vaak is het niet te vinden. Daarnaast wees Debie op de slechte en in de regentijd ontoegankelijke wegen die niet stimulerend werken voor de productie en areaaluitbreiding.

Mechanisatie tuinbouwsector

Debie benadrukte, dat zonder mechanisatie van de tuinbouwsector onder de huidige omstandigheden, productieverhoging binnen de tuinbouw “in het open veld niet mogelijk is”. “Met kassenteelt hebben we weinig of geen ervaring. Zonder een adequate organisatie voor machinediensten zullen wij niet in staat zijn jongeren te interesseren om de landbouw als beroep te kiezen.”

RB

error: Kopiëren mag niet!