Wateroverlast een kwestie van laissez faire, laat maar waaien, politiek

Inleiding

Er is een verschil tussen het weer en het klimaat. Het klimaat is de gesteldheid van het weer over een langere periode, meestal meer dan 30 jaar. Het weer is de gesteldheid van de natuur factoren temperatuur, windsnelheid, neerslag, vochtigheid , luchtdruk, bewolking, neerslag  op elk moment van de dag.

Het klimaat op aarde is circa 10 tot 15 duizend jaar redelijk stabiel geweest. Nu is dat niet meer het geval. De seizoenen zijn komen te vervagen, de gemiddelde temperatuur stijgt. Een complexsysteem is nu compleet in de war met als gevolg dat we vaker te maken gaan krijgen met omstandigheden die extreem zijn. We zullen vaker piekmomenten beleven. Het gaat regenen waar het nooit eerder geregend heeft, het gaat hagelen waar het nooit eerder gehageld heeft, het gaat sneeuwen waar het nooit eerder gesneeuwd heeft et cetera. Bij ons gaat de regenval heviger zijn dan normaal en onvoorspelbaar, wat overstromingen tot gevolg zal hebben. Valt zo een bui samen met springvloed dan wordt het een ramp in de kuststreek. Voor elke graad temperatuurstijging van het klimaat gaat er 7% meer water de lucht in, en wat naar boven gaat valt weer naar beneden. Sinds het begin van de industriële revolutie is de klimaattemperatuur met 1,5° gestegen dus de aarde is als al het water niet in de lucht blijft hangen maar naar beneden valt voor 80% bedekt met water.

Benauwend toekomstperspectief

Mensen van mijn generatie hebben de beste tijd op aarde meegemaakt, sinds het jaar 2000 gaat alles met minder prettige vooruitzichten. Bestuur en politiek van het land dienen zich terdege bewust te zijn van de veranderende omstandigheden. De volgende scenario’s zijn nu manifest of gaan zich binnen korte termijn afspelen: voedselschaarste door stijgende temperaturen, overbevolking van de aarde, waterschaarste, energiecrisis, klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, uitsterving van flora en fauna, et cetera.

Er is een existentiële bedreiging van Suriname, vanuit de stijging van de zeespiegel en extreme neerslag met als gevolg overstromingen en wateroverlast.

Sinds 1988 wordt er gewaarschuwd voor Global Warming. Climate Change en opwarming van de aarde zijn realiteiten om rekening mee te houden. In 1991 heeft in de New York Times de columnist W.K Stevens gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van Global Warming.

Op Patamacca hadden wij een achttal weerstations en ik hield de gegevens nou in de gaten, trouwens elke week werd er een rapport opgemaakt. Zo weet ik dat om de zoveel jaar binnen een uur 100 mm regen kan vallen. In 1983 was dat gebeurd in Wanica en stond het Pad van Wanica  blank. Sindsdien ontwerp ik alle polders en terreinen op een neerslag van 100 mm per uur. Maar, intussen maak ik mee dat haast elk jaar er 100 mm regen binnen een uur valt en de laatste jaren meermalen per jaar, dat kan ik op gevoel af waarnemen namelijk.  De bui van 11 mei 2007 te Paramaribo Zuid was zeker 100 mm tussen 11 en 12 uur voormiddag. April 2007 was Paramaribo Noord compleet blank.

Regering gewaarschuwd

Suriname verkeert in gezelschap van Florida, Guyana, Bangladesh, Manhattan, et cetera gebieden die onder water gaan lopen. Zie bijgevoegde kaart. Terwijl al sinds 1992 op de Klimaat Conferentie te Rio de Janeiro, waar de toenmalige President Venetiaan aanwezig was, gewaarschuwd was voor het feit dat de situatie in Suriname voor wat betreft de gevolgen van klimaatverandering Akritisch@was heeft die President niets ondernomen. De Nederlandse Regering heeft op eigen gezag met Surinaamse counterparts rapporten terzake de gevolgen van klimaatverandering doen opmaken, waarin onder andere de bijgevoegde kaart te vinden is.

In het buurland Guyana heeft de President aldaar in samenwerking met de IADB en de Wereldbank gewerkt heeft aan de Coastal Zone Protection. Een soortgelijk project had de IADB ook klaar voor Suriname in 2006

Beseft moet worden dat op het moment dat wetenschappers een conclusie trekken, dat zij eigenlijk al 10 jaren achterlopen op de feiten, want het heeft hun een hele lange tijd gekost om de wetenschappelijke feiten te verzamelen. Maar gelukkig zijn er ingenieurs, zegt Michael Oppenheimer van Princeton University. Als er op tijd maatregelen getroffen worden aan kusten en bescherming van landbouwgebieden, dan zal veel voorkomen kunnen worden. Al beginnen we nu met mitigatie maatregelen, we zijn het punt van no return al gepasseerd. De effecten van mitigatie gaan we pas over enkele decennia merken. Complexe systemen regeren nu eenmaal met een zekere traagheid, maar als ze eenmaal in beweging zijn, dan zijn ze moeilijk te stoppen.

Wat te doen

Mensen worden er nu met de neus op gedrukt dat wateroverlast een normaal verschijnsel gaat worden. Alle vestiging gebieden waren vroeger in de koloniale tijd ingepolderd.

Het treffen van voorzieningen om hemelwater adequaat af te voeren, gebieden goed te draineren, landbouwgebieden en vestigingsgebieden kundig in te polderen en te beschermen met sluizen en kanalen, dijken te verhogen en nieuwe dijken en oeververdedigingswerken aan te leggen, etc dat zal ons voor de gehele kustvlakte minimaal ca 450 miljoen USD kosten. Dat is zonder corruptie, en met inzet van vooral veel kundigheid. Ik leg daar de nadruk op, want de bruggen over de Surinamerivier en de Coppenamerivier die ik op 14 november 1996 aanbesteed had zouden ca de helft minder gekost hebben bij mijn aanblijven als minister van OW.

Als we een planning maken met een prioriteiten hiërarchie voor een uitvoeringsduur van 20 jaar kunnen we dus makkelijk met een jaarlijkse begroting van 22-25 miljoen USD, de gehele kustvlakte voor goed beschermen. En 22-25 miljoen USD is precies het bedrag dat we jaarlijks besteden aan de ambassades die ons niets opleveren, het is ook ongeveer gelijk aan wat zuivere corruptie bij de Overheid ons jaarlijks kost. Het lijkt me niet teveel gevraagd als het gaat om het redden van het land. Er is voldoende kundig politiek kader met daadkracht en technisch-economische deskundigheid om Suriname nog te redden.

Overstromingen binnenland

De gebieden Tafelberg, Patamacca, Coppenamepunt, onder andere hebben een neerslaggemiddelde van meer dan 2.250 millimeter. Het is normaal dat bij hevige regenval de rivieren buiten hun oevers treden. Sinds 2006 hebben in het binnenland diverse malen overstromingen van dorpen plaatsgevonden. Ik heb in die periode reeds diverse malen geschreven dat een complete reorganisatie van het binnenland nodig is. De dorpen moeten niet langs de uiterwaarden van de rivieren liggen en dienen dus verplaatst te worden. De overstroming benedenstrooms van de Afobaka hydro centrale afgelopen week is te wijten aan Climate Change in combinatie met nalatigheid van de overheid om alle dorpen langs de uiterwaarden van de rivieren te ontruimen naar hoger gelegen gebieden. Het heeft geen zin bij laagwater te spuien dan kun je net zo goed de hele stuwdam niet gebruiken. Immers de volumestroom is recht evenredig met de output van de Hydro turbine.

Richard B Kalloe

Bronnen:

Dictaat klimatologie LH-Wageningen

Project Country Study Climate Change Suriname, final report december 1999.

Suriname=s Initial National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2005.

error: Kopiëren mag niet!