Opmerkelijk

Het sociaal financieel economisch beleid van onze VHP+ regering met de vele instorting verschijnselen, laat me duidelijk merken wat in feite gebeurt. Het steeds slechter wordende sociaal financieel economisch leven van alledag. Hoe moeten wij (de burgers) verder onder deze omstandigheden?

De fluwelen handschoenen van bepaalde politieke analisten, vakbondsleiders en nieuwsbronnen voor de President, helpen hem niet. (SurFin  + HPSG) =Zwendel)

Voor de President zelf en de onafhankelijke Republiek Suriname zou het goed zijn als de president het pad van de alternatieve feiten en de schaduwzijde van de communicatie verlaat en kiest voor de wereld van de verwerkelijking.

Juni 2020 vertegenwoordigde een salaris SRD 3.000 ongeveer USD 400.  Thans in 2022 is SRD 3.000 gelijk aan USD 150.

Als gelet wordt op de besluitvorming, gedragingen en handelingen van onze huidige VHP+ regering, nationaal alsook internationaal, zien wij dat er een  beleidsstrategie wordt gehanteerd: Politiek anders georiënteerden worden middels allerlei constructies brodeloos gemaakt, psychisch gemarteld, gecriminaliseerd en met gebruikmaking van de rechtspraak uitgeschakeld.

Zie ook hoe de integriteit en soevereiniteit  van Suriname te grabbel wordt gegooid. Zo hebben wij in 2021 de status van wanbetaler: Dat betekent een negatieve kredietwaardigheid  en verzwakking van de onderhandelingspositie van Suriname op het internationale financieel krachtenveld.

De sleutelwoorden van onze president zijn heden ten dage: crises, het heeft onze aandacht, het is de NDP  en/of  de voormalig president.

Symptoom van sociale onzekerheid

Geachte regeringsautoriteiten, een symptoom van sociale onzekerheid, die in meerdere of mindere mate tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden, is bijvoorbeeld werkloosheid. De ramp van een toenemende werkloosheid beperkt zich niet slechts tot het arbeidsloos zijn van een groot aantal mensen; zij betekent ook dat deze mensen hun emotioneel evenwicht verliezen en dit heeft weer gevolgen voor de interactie en de integratie van vrijwel alle instituten waarin zij verkeren. Zij kunnen hun wensen en impulsen niet kwijt. Men wordt agressief en raakt gefrustreerd. De kans is groot dat de opgekropte menselijke energie een uitweg gaat zoeken en dat gaat leiden tot een uitbarsting van agressiviteit

Brandstofverhoging

Deze maatregel heeft niets van versobering, bezuiniging, besparing of efficiëntie in zich. Het ligt duidelijk in de bedoeling regeringsinkomsten te genereren. Het verhaal dat de consument minder brandstof zal kopen, heeft niets uit te staan met verantwoord koopgedrag. Er is duidelijk geen sprake van een rationele selectie volgens criteria van effectiviteit; met als gevolg afnemende koopkracht.

Ons sociaal zekerheidsstelsel

Dit stelsel dat ontwikkeld was om te  garanderen dat de minimale standaarden voor een behoorlijk bestaan op het gebied van: behuizing, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociale zekerheid en dat gelijke levenskansen kunnen worden gerealiseerd, is heden ten dage vanwege het vernietigend VHP+ regeringsbeleid sterk onder druk komen te staan.

Sociaal vangnet?

DNA-RAVAKSUR kunt u ons helpen antwoord te vinden op de drie (3) vragen die zich aan ons opdringen?

1.Biedt het stelsel met de verschillende programma’s voldoende zekerheid om de sociale en financiële gevolgen van geen werk hebben op te vangen?

2.Biedt zij voldoende veerkracht, afhankelijken te stimuleren te gaan naar de arbeidsmarkt?

3.Hoe zeker is het zekerheidsstelsel om ervan verzekerd te zijn dat het zeker is?

Opmerkelijk

Door de gedragingen, handelingen en besluitvorming van  de huidige VHP+  regering  met haar batterij aan deskundigen; is er een grote, mate van teleurstellingen sociale en maatschappelijke onzekerheid binnen de Surinaamse samenleving ontstaan.

Die situatie wordt voor de Surinaamse  samenleving als geheel gevaarlijk als zij zich massaal uitbreidt. Mijne heren en dames, beleidsmakers en onze politiek analisten U weet het of niet; dit betekent dat  duizenden mensen in hun oorspronkelijke verwachtingen teleurgesteld worden en geen gezag meer erkennen. Er treedt een fase van algemene scepsis in, waarin de mensen hun oriëntatie kwijt zijn; dat wil zeggen,  mensen  zijn hun symbolen zoals, voorstellingen en idealen als fundamentele en samenbindende communicatiemiddelen kwijt!

De centrale vraag voor deze periode is; welke substituten  zullen worden gevonden  ter voorkoming dat er nog meer politiek en moreel verkeerde antwoorden worden gegeven die de werkende klasse en/of de totale Surinaamse samenleving in een afgrond van sociaal economisch maatschappelijke ellende kan laten doen belanden.

Senioren-burger Edire Castelen.

error: Kopiëren mag niet!