Blijf alert!

Elk land fungeert op zijn eigen manier. Een land is echter geen eiland op zich. Landen hebben elkaar nodig en proberen daarom op veel terreinen samen te werken. Bijvoorbeeld bij misdaadbestrijding kunnen er gegevens van criminelen worden uitgewisseld. Ook kan er nauw worden samengewerkt op gebieden als defensie, buitenlands beleid, handel, interne markt, economie, milieu en immigratie. Het doel is vaak om gemeenschappelijke problemen aan te pakken of handel te drijven. Ik hoor vaak mensen zeggen:” Het geld dat wordt besteed aan de buitenlandse reizen, kan beter gebruikt worden voor bijvoorbeeld de reparatie van een studentenflat.” Zulke mensen denken klein en zullen nooit de noodzaak inzien van het leggen van internationale contacten.                                                                              

Het is prettig te weten dat je er als land niet alleen voor staat, toch is het raadzaam om alert te blijven want geen enkel land zal belangeloos contact zoeken met een ander land.                                                

Een goede samenwerking mag niet betekenen onder de plak zitten van een ander land. Een goede leider zal zijn volk niet overleveren aan een ander land. Dat heeft Bouterse echter wel gedaan. Hij had niet de deskundigheid in huis om een land te leiden en hij was ook nog een veroordeelde crimineel. Een veroordeelde president die niet buiten de grenzen van zijn land mag en door fatsoenlijke landen is uitgekotst, kan niet veel voor zijn land doen. Het land raakte op alle fronten in een isolement. Het volk was niet alert genoeg om in te zien dat dit fataal is voor een land.

Het eerste dat de nieuwe regering deed, was probeerden het land uit zijn isolement te halen en het vertrouwen te herwinnen. Ondanks vele landen het afkeurden dat het volk weer een veroordeelde als VP had geaccepteerd, is het deze regering toch gelukt om Suriname weer positief op de kaart te zetten. Iedereen mag de troon ambiëren, maar het volk moet zo verstandig zijn om niet toe te staan dat een crimineel die troon bestijgt. Als het volk niet alert blijft en keihard zijn standpunt hierover inneemt, zal het op de duur normaal lijken dat een crimineel president of vp wordt. Dat betekent achteruitgang van de moraal en het te grabbel gooien van onze goede naam. Dat zal ook de ontwikkeling van het land niet ten goede komen.                                          

Het volk moet op nog een vlak alert blijven en dat is bij het binnenhalen van landen onder het mom van samenwerken of hulp bieden. Alles wat wordt binnengehaald, moet in het voordeel van het land zijn, de samenwerking met corrupte landen moet worden vermeden. De vorige regering haalde landen binnen, die fataal waren voor de ontwikkeling van Suriname, namelijk China en Rusland, dus zit het land voor lange tijd opgescheept met twee foutieve landen. Internationaal blijft men alert. Vanaf deze regering is aangetreden, proberen de minister van buitenlandse zaken en de president contact te leggen met landen die Suriname kunnen helpen in haar ontwikkeling. De vorige president stond op de ‘most wanted’ lijst en was daardoor beperkt in zijn keuze om landen te bezoeken. Ook wilden fatsoenlijke landen geen contact met een veroordeelde president en nu ook niet met een veroordeelde vp. Daar kleeft altijd de sticker aan van onbetrouwbaar.                                                                                                           

Vooral China heeft een dikke vinger in de Surinaamse pap. China bedrijft in Suriname een economische politiek die als een moderne variant van de kolonialisering kan worden gezien. Corruptie bestaat er in Suriname op alle niveaus en de Chinese aanwas van de laatste jaren doet op al die niveaus mee. Suriname is economisch zwak, maar rijk aan hulpbronnen. Dat maakt het land zeer aantrekkelijk voor China. China verzekert zich niet alleen van een bron waar hij in de toekomst gratis kan halen, maar ook van politieke invloed in dat land.                                                                                                    De Chinese leningen zijn niet zonder risico. Vele landen zijn in een zogenaamde debt trap gelopen, een schuldenval, waarbij ze hun hoge schulden aan China niet kunnen terugbetalen. Ze zitten volledig in de greep van China.                                                          Samenwerken met andere landen is prima maar blijf alert! Blijf je afvragen: “Wie halen we ons land binnen en waarom? Laten we er alles aan doen om baas in eigen land te blijven.

Nog een item waarop we als volk alert moeten blijven is fake nieuws. Fake nieuws wordt steeds vaker als wapen gebruikt in de politieke oorlog. Laster en onwaarheden verspreiden over de concurrent, kan werken in eigen voordeel.                                                 Een volk moet het meest waken over de normen en waarden van zijn land. Begin bij jezelf en corrigeer elkaar indien nodig. Laten we er samen voor zorgen dat het vloergedrag niet gaat overheersen in onze samenleving.

“Hij die mijn land binnenkomt en probeert om mij te overheersen, kan ik het niet aanrekenen; maar als hij in zijn poging slaagt om mij te overheersen, moet ik het mezelf verwijten daar ik hem de kans heb gegeven.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!