‘Wi Tru Sranan houdt dialoog met leiders over waarden en normen’


Op zondag 30 april werd in het Oxygen resort werd afgelopen weekend met een dertigtal leiders uit diverse sectoren van de Surinaamse samenleving, een eerste dialoog sessie gehouden met als thema: “Naar Nationale Eenheid, Waarden en Normen: Leiders en Managers als Change-Agents in de Surinaamse samenleving”.

Dit seminar was georganiseerd door Wi Tru Sranan, Stichting voor Nationale Eenheid, Waarden en Normen. 

Aan het seminar namen leiders en managers deel uit onder meer de sectoren industrie, medische zorg, onderwijs, religieuze organisaties en journalistiek. Aan het begin van de dag introduceerden voorzitter Dirk Currie en ondervoorzitter Helyante Mac-Donald de visie en missie van de stichting, waarbij werd verduidelijkt, dat zij haar doelen nastreeft middels drie werkgebieden: nationale dialoog, nationale educatie en nationale communicatie.’ De inleiding werd verzorgd door professor Jack Menke, die inging op onderdelen rond dit thema in de Surinaamse cultuur, met dimensies als etniciteit, hierarchie, politiek en religie. Hij wees ook op de kwestie van economische ongelijkheid- het verschil tussen arm en rijk- welke niet alleen in Suriname, maar ook wereldwijd speelt en een relatie heeft met vraagstukken rond waarden en normen. De inleider wees er ook op dat iedere groep cultureel, etnisch of religieus zijn eigen positieve waarden en normen inbrengt en dat het belangrijk is dat ook te onderstrepen in de dialoog. 

De vragen welke volgden na de keynote bevestigden de belangstelling van de deelnemers in de vele gezichtspunten rondom dit onderwerp. De dialoog verliep in een constructieve sfeer rond de volgende drie vraagstukken wat zijn de voordelen voor een organisatie van collectieve waarden en normen, hoe kunnen leiders in het dagelijks leven een invloed hebben op het gebied van eenheid, waarden en normen en wat zijn de obstakels en uitdagingen en hoe kunnen die worden overwonnen?

Tijdens de dialoog werden door de deelnemers onder meer de volgende punten naar voren gebracht:

  • Het is voor een organisatie of samenleving van belang om eerst een visie en doelen te formuleren en daarna de waarden en normen te formuleren die het verwezenlijken van deze visie en doelen makkelijker maken.
  • Diversiteit aan waarden en normen kan een kracht zijn, toch is het meestal nuttig en versterkend om collectieve waarden en normen te definiëren die de organisatie vooruit helpen, vooral in de lange termijn. Ondermeer werden samenwerken, respect en luisteren om te begrijpen als voorbeelden genoemd van zulke collectieve waarden,
  • Het belang van het gedrag van de leider – de kracht van het voorbeeld-werd onderstreept, en ook dat het daarvoor belangrijk is dat leiders en managers zelfkennis ontwikkelen en zich ook laten trainen in leiderschapscompetenties, die vaak ontbreken bij leiders die nieuw zijn in hun positie. In dit geval is bescheidenheid en openheid – ook voor kritiek- belangrijk en ook het betrekken van het team: inclusiviteit en participatie.
  • De dialoog werd genoemd als belangrijk middel om organisaties bewust te maken van het belang van waarden en normen. 

Het werd erkend dat in het veranderingsproces dat men graag ziet in Suriname, de dialoog belangrijk zal zijn, alsook het volgen van een proces,  alsook geduld omdat het tijd nodig zal hebben.

Aan het einde van de sessie bedankte voorzitter Dirk Currie de deelnemers voor hun waardevolle bijdragen, aangevend dat dit slechts de eerste was in een reeks van te houden dialoog sessies in de komende maanden. Hij vroeg de aanwezigen de dialoog in hun eigen organisaties aan te gaan om de bewustwording rond het belang van waarden en normen te vergroten.

Hij gaf aan dat leiders en managers zo een grote bijdrage kunnen leveren aan een Suriname met eenheid, welvaart en welzijn, gebaseerd op collectieve waarden en normen, de visie van Stichting Wi Tru Sranan.

Voor meer informatie: http://www.witrusranan.sr

error: Kopiëren mag niet!