Winti wai lanti pai

De dak- en thuislozen die Paramaribo bevolken nemen eerder toe dan af.  De zwervers hebben vaste slaapplaatsen en een omgeving waar zij stropen. Buurtbewoners: “Deze mevrouw bijvoorbeeld bezet een stoep aan de Zwartenhovenbrugstraat. Zij beweert, dat haar familie de eigenaar is van het huis waar zij voor de deur slaapt. Wij hebben haar in geen maanden gezien, maar sedert enkele dagen is ze terug van weggeweest.

Van de straat halen

De regering, stichtingen, niet gouvernementele-, sociale-, religieuze en andere organisaties zijn al jaar en dag bezig een manier te zoeken om de dak- en thuislozen, waaronder drugsverslaafden en geestelijk gestoorden, van de straat te halen, te behandelen en te begeleiden naar een menswaardig bestaan.

Geld nodig

Partijen hebben tot nu toe niet veel bereikt. Een ingewijde deelt mee: “Er wordt van alle kanten hulp, deskundigheid, kennis en ervaring aangeboden. Met z’n allen zijn wij ervan overtuigd, dat wij het probleem kunnen aanpakken en oplossen. Er is daarvoor geen rocket science voor nodig. Dat er geen spijkers met koppen kunnen worden geslagen komt onder andere door het gebrek aan geld. Organisaties, deskundigen komen met los van elkaar staande plannen, ideeën, projectdossiers en begrotingen aandragen. Van de regering wordt verwacht, dat zij de duiten op tafel legt.  Winti wai lanti pai.

Gezamenlijk optreden

Iedereen zweert op de doeltreffendheid van zijn/haar project. Het moeilijkste is om al de aangedragen filosofieën, ideologieën, levensopvattingen, kennis, deskundigheid tot een door iedereen gedragen gezamenlijk optreden te maken.

 HD

error: Kopiëren mag niet!