Wet Reisdocumenten goedgekeurd door Assemblee

De Wet Reisdocumenten is donderdag met algemene (29) stemmen door de Nationale Assemblee goedgekeurd. De 29 stemmen kwamen uitsluitend van de regeringsfracties (VHP, ABOP/PL en de NPS). De oppositionele fracties van de NDP en de BEP hebben uit protest over een gevolgde werkwijze van vergaderen niet aan de verdere debatten deelgenomen. 

Watersnoodramp Brokopondo

De BEP en de NDP vonden dat de regering eerst met antwoorden en reacties moest komen op vragen gesteld in een besloten vergadering over dringende actuele zaken rond de watersnoodramp in Brokopondo. De regering had daarvoor twee uur de tijd gevraagd. In afwachting daarop werd echter besloten de openbare vergadering over de ontwerpwet Reisdocumenten voort te zetten. De NDP- en BEP-fracties waren het daar niet mee eens en vonden dat de situatie van watersnood in Brokopondo te ernstig is en dus prioriteit geniet boven elke andere vergadering. 

Assembleevoorzitter Marinus Bee had daar geen boodschap aan, omdat met de regering en de overige actoren, zoals de SPCS (Staatsolie Power Company Suriname) en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) duidelijk afgesproken was, dat die later op de middag met concrete reacties terug zouden komen in de besloten vergadering met het parlement. 

Biometrische paspoorten 

De Wet Reisdocumenten voorziet niet alleen in regels c.q. instructies bij de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten, maar maakt het voortaan ook mogelijk dat zogenaamde e-paspoorten worden aangemaakt en uitgegeven. E-paspoorten zijn fraudebestendiger, omdat daarin biometrische gegevens van de houder zijn opgenomen die elektronisch leesbaar zijn. 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) wees in de laatste ronde van de debatten over het wetsontwerp nadrukkelijk erop, dat de kwestie van reisdocumenten niet moet worden verward met bevolkingspolitiek en het personenverkeer in termen van mensensmokkel. Ook heeft de Wet Reisdocumenten niets te maken met de afschaffing van visa als instrument om buiten Suriname te reizen.

Eerder tijdens de debatten in het parlement heeft de BIBIS-minister aangegeven, dat het beleid van de regering c.q. zijn ministerie wel erop gericht is om het personenverkeer van- en naar Suriname te vergemakkelijken. Volgens minister Ramdin staat in de huidige moderne tijd het personenverkeer onder grote druk van allerlei regelgeving en procedures die internationaal algemeen toepasbaar zijn. Het uitgeven van reisdocumenten, c.q. paspoorten met daarin opgenomen biometrische gegevens die elektronisch leesbaar zijn moet in dat kader worden bezien. Biometrische paspoorten bieden de mogelijkheid om identiteitsfraude tegen te gaan.

SS 

error: Kopiëren mag niet!