Joyce Pané-Alfaisi nieuw hoofd Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft donderdag 28 april de leiding over het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) overgedragen aan de directeur van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) Joyce Pané-Alfaisi. Alfaisi wordt het nieuwe Korpshoofd van het KPA. Tijdens een ceremonie bij het KPA Centrum heeft de bewindsman samen met het scheidend Korpshoofd, Regillio Blijd, de technische overdracht gedaan. Blijd had zijn pensioen met enkele maanden uitgesteld om de overdracht goed te doen geschieden, maar gaat nu met verlof en daarop volgend met pensioen.

Mensenrechten

Minister Amoksi feliciteerde het vertrekkend Korpshoofd met zijn carrière en met het feit dat hij het eerste Korpshoofd is geweest van de KPA. Hij gaf Alfaisi mee dat het leidinggeven aan het korps een unieke uitdaging is. Er is extra aandacht nodig voor het respecteren van de mensenrechten bij alle korpsen. De minister gaf aan dat hierover gesproken kan worden met mensenrechtenorganisaties die hun bijdrage willen leveren in het versterken van dit aspect van het werk. Het is ook nodig dat deze kennis meegegeven wordt in het curriculum voor de opleiding van Penitentiaire Ambtenaren.

Blijd heeft 37 dienstjaren achter de rug, waarvan 5 jaren als Korpshoofd. Hij sprak aan het begin van zijn speech zijn dank uit aan de minister, de directie, de bond en het personeel. Hij heeft de minister een overdrachtsdocument aangeboden waarin de actuele status van de dienst en de inrichtingen gedetailleerd vermeld staat. 

Mijlpaal

Alfaisi, die fungeerde als directeur van het PID, geeft aan dat haar nieuwe functie een mijlpaal is in haar carrière.  Zij is sinds december 2021 nauwer betrokken bij het leidinggeven en heeft langzamerhand enkele taken en verantwoordelijkheden overgenomen. Ze wil de uitdaging samen aangaan met de leden van het KPA en het ministerie. KPA staat voor enkele uitdagingen, maar kent ook mooie ontwikkelingen. Ze sprak haar dank uit aan de afzwaaiende heer Blijd en gaf aan dat hij met deskundigheid heeft geleid.

error: Kopiëren mag niet!