Saamaka un Zunta ko a Wan: Open brief overstromingen Brokopondo/ Boven-Suriname-gebied

In december 1917 werd het Boven-Suriname-gebied getroffen door een zware regenval. De Surinamerivier trad buiten haar oevers, waardoor vele kostgronden onder water kwamen te liggen. Hierdoor ontstond er een voedselschaarste in het gebied. In de loop van 1918 bracht gaama Djankoeso, en ook de kerkleiders in het gebied, de toenmalige overheid op de hoogte van dit ernstig probleem. De overheid reageerde op het probleem door rijst op krediet te leveren aan de getroffenen.

Wij leven nu meer dan een eeuw verder. De generatie van gaama Djankoeso en de koloniale overheid zijn er niet meer. Echter kampen wij nog steeds met hetzelfde probleem. De dorpen in het Boven-Suriname-gebied, maar ook andere delen van het land, worden regelmatig getroffen door overstromingen. In een recente discussie gaven bewoners uit het gebied verschillende meningen over de oorzaak van deze rampen. De Afobaka Stuwdam, de goudzoekers, houtkapbedrijven, en de mensen zelf, die ondoordacht bouwen, werden onder andere als oorzaken genoemd. Voor de huidige overstromingen in het Brokopondo-gebied zou de beheerder van de Afobakadam verantwoordelijk zijn. Er dient serieus rekening gehouden te worden met deze meningen.

De Stichting Saamaka un Zunta ko a Wan wil middels deze open brief de regering en het traditioneel gezag van het getroffen gebied, maar ook alle andere actoren oproepen om stappen te ondernemen die zullen leiden tot een duurzame oplossing van dit probleem. De overstromingen zullen niet ophouden te bestaan, het zijn terugkerende gebeurtenissen. Het is daarom de stellige overtuiging van de stichting, dat er slechts door middel van dialoog, onderzoek en een gezamenlijke aanpak een blijvende oplossing gevonden zal worden.

Met het oog daarop is de stichting voornemens in de maand mei/juni actie te nemen door informatiesessies te houden voor alle belanghebbenden om te komen tot een gesprek en vervolgstappen te bespreken en ook inzamelingsacties te organiseren. Er is dringend behoefte aan drinkwater, schoolbenodigdheden, levensmiddelen, toiletten en toiletartikelen en nog meer.

Wij roepen tevens de totale samenleving op om een bijdrage te leveren aan de verlichting van de noden die vanwege de huidige overstroming zijn ontstaan. De ondergelopen huizen, scholen, infrastructuur en landbouwgronden werden door velen op Facebook gedeeld. De gevolgen van de enorme schade die de mensen op dit moment lijden zullen nog een paar maanden gevoeld worden. Het is daarom van belang om planmatig, gecoördineerd en nu de dringende hulp aan te bieden.

Wij hebben uw hulp nodig.

Prof. dr. Franklin Jabini,

voorzitter

St. Saamaka un Zunta ko a Wan

error: Kopiëren mag niet!